Släke - ett stort problem

Släke är ett vanligt problem på gotländska stränder. Den illaluktande tången som spolas upp från havet försämrar en strandupplevelse avsevärt. Men vem som faktiskt ansvarar för rengöringen av våra stränder är inte alltid lätt att veta.

9 juli 2013 10:02

Det gotländska ordet "släke" beskriver havsväxter och tång som spolas upp på land. Det är ett stort problem längs med de gotländska stränderna och det är inte alltid lätt att veta vem eller vilka som bär ansvaret för att hålla stranden ren. Region Gotland ansvarar för många stränder, men långt ifrån alla.

- Vi får samtal hit hela tiden om att det är mycket släke på stränderna, men många gånger så är det inte vårt ansvar, säger Lennart Rang vid Region Gotland.

De stränder som regionen inte ansvarar för sköts av enskilda markägare eller samfällighetsföreningar. I de fallen så kan inte Region Gotland göra något. Vad som faktiskt gäller för olika stränder är inte lätt att veta och det finns få hänvisningar till vart och vem man ska kontakta om stranden är smutsig och full med släke.

- Det är för dåligt informerat helt enkelt. Det måste bli tydligare vem eller vilka som bär ansvar för stränderna, säger Lennart Rang.

Så jobbar vi med nyheter
Kristoffer Olofsson