Fler och fler får jobb på Gotland. Både unga och vuxna sysselsätts i högre grad än förra året och arbetslösheten är bland de lägsta i landet.