LRF:s ordförande och generaldirektören på Naturvårdsverket på scen för att debattera en het fråga för Gotland: Går det att skapa tillväxt på landsbygden och samtidigt skydda och bevara naturen?