Starka kvinnor banade vägen för demokratin. ”Nu är det upp till oss att hålla den levande” sade förste vice talman Åsa Lindestam när hon invigde utställningen ”Fira demokratin”.