Det har länge varit otydligt vem som ska ansvara för renhållning på Gotlands badstränder. Många stränder på ön behöver årligen rensas från släke för att behålla sin dragningskraft.