Att Gotland har en egen bokmässa, dessutom för enbart gotländska verk, är en självklarhet.