Moderatstämman var delad när det gällde ansvarsfriheten. 16 röstade för, 8 röstade mot. Det uppger Lisa Etzner som valt att inte ta plats i styrelsen.