Under fredagen träffades företrädare från Gotlands allianspartier för ett lunchmöte. Eva Nypelius skrev detta efter lunchmötet på facebook:

"Haft bra lunchsamtal med allianskollegorna. Vi jobbar för att nå en stabil majoritet där vi bjudit in till att samverka med möjliga partier över blockgränsen. Allt för Gotlands bästa och utifrån vår analys av valresultatet."

Enligt Stefan Nypelius (C), var samtalet givande i hur de ska styra under kommande mandatperiod.

– Vi diskuterade kring hur vi ska se framåt och hitta så breda alternativ som möjligt.

Kom det upp någonting kring samarbetspartners?

– Vi är öppna att hitta en bred majoritet för att kunna styra. Jag kan inte ge några besked i nuläget, men vi i Alliansen jobbar vidare.

Hoppas ni på att de Rödgröna ska se sig besegrade och släppa fram er?

– Hoppas och hoppas. Vi i Alliansen pratar ihop oss och tittar på de alternativ som finns. Jag vet faktiskt inte hur de andra pratar ihop sig.

Rolf Öström (M), som också närvarade på mötet, ger samma svar som sin Allianskollega.

– Jag kan tyvärr inte säga hur tankarna går nu. Vi har den bästa politiken och väljarna har bestämt att de vill ha en förändring, så därifrån får vi jobba.

Tror du ni kommer hinna komma fram till något innan första Regionfullmäktige?

– Vi jobbar på det och...ja, i de tider vi lever i nu gäller det att vara kreativ och tänka i andra banor. Det är ett spännande valresultat som inte liknar någonting annat.