"Klimat- och miljöfrågorna är viktigast, det skapar framtiden"

Som en del i förberedelserna inför valet i höst har Helagotland.se ställt förstanamnen för alla åtta fullmäktigepartier mot väggen. Alla får samma frågor, och vi redovisar deras svar. Här möter vi Miljöpartiets Isabel Enström.

17 juni 2018 08:00

Vilken är den viktigaste frågan för Gotland?

– Klimat- och miljöfrågorna är viktigast för att det är det som skapar framtiden och det är nu som vi har ett fönster att motverka klimatförändringarna. Vi har haft vattenbrist ett antal år och får vi långa torrperioder kommer vi att se en förvärrad vattenbrist och vi kommer också att se andra perioder där vi får väldigt mycket vatten. Det kommer att påverka framför allt våra besöksnäringar och lantbruk.

Hur ska regionens ekonomi bli bättre?

– Hade vi bara varit en kommun så hade vi haft väldigt goda förutsättningar, men nu har vi hälso- och sjukvården i samma plånbok och det gör att vi behöver flytta pengar dit. Lösningen för att få en ekonomi i balans för sjukvården är att även staten går in och finansierar för en jämlik vård. Vi får fler äldre och barn på Gotland i jämförelse med övriga riket, det behöver vi möta. Det är färre som behöver försörja oss gotlänningar samtidigt som vi får fler i behov av vård och omsorg. Så de nyanlända, som har kommit i form av både asylinvandring och arbetskraftsinvandring, är människor vi behöver både i välfärden och i näringslivet.

Hur ska vi få ungdomarna att vilja stanna kvar på Gotland?

– Vi behöver ha arbetsplatser som bygger på nyskapande, innovation och kreativitet. Där har vi vattenfrågorna och en massa energifrågor som vi kan lösa på ett bra sätt. Det absolut viktigaste utöver det är att vi har Uppsala universitet här, vilket gör att man kan läsa olika typer av utbildningar på Gotland.

Har Gotland plats för fler asylsökande?

– Absolut. Jag tycker att de senaste åren visat att gotlänningarna generellt har väldigt stora hjärtan och månar om människor som varit på flykt och kommit till Gotland. Skillnaden på oss individer är större än skillnaden på var vi kommer ifrån. Vi behöver nya människor på ön som kan kliva direkt in i arbetslivet, där behöver vi snabbare valideringar av vilken utbildning man har och snabbare arbetsmarknadsinsatser.

Hur ska det vara för att integrationen ska fungera på Gotland?

– Vi har ju satsat på olika typer av mötesplatser. Vi har goda nätverk i dag inom idrott, kultur och olika föreningar. Det är en väldigt viktig del, att känna tillhörighet för att integrationen ska fungera.

Hur ska livet på landet bli bättre?

– Det handlar om att kunna leva och jobba i närheten av där man bor. Ett sätt är att utveckla nya arbetstillfällen kopplade till energi, vatten och miljöteknik.

Vad tycker du om upprustningen av försvaret?

– Att vi har en återetablering av försvaret är ett beslut över den kommunala nivån. Problemet med Tofta skjutfält är att man tar stora områden i anspråk utifrån bullerzoner, det kan vara svårt att få bygga på grund av restriktioner. Vi har en återetablering som vi bara ser början på, den kommer att få stora konsekvenser på Gotland.

Varför ska man rösta på dig?

– För att jag är en politiker som baserar beslut på fakta och avvägningar. Jag vill att Gotland ska vara en hållbar plats för alla som bor här och besöker ön och för de som kommer efter oss; våra barn och barnbarn, och att sättet vi lever på inte påverkar dem negativt.

Isabel Enström

Ålder: 43 år

Yrke: Ekolog

Bor: Visby

Familj: Två hundar och en delsbo

Hjärtefråga: Miljö och medmänsklighet

Favoritfilm: Avatar, för frågorna som filmen lyfter

Favoritmat: Vegetariskt och smakrikt

Det visste du inte om mig: Jag har varit på Samoa och gjort mitt examensarbete om mangroveområden

Så jobbar vi med nyheter
Anna Ekeroth

Ämnen du kan följa