Så ser den bild ut av det nya styret på Gotland, som växt fram. Eva Nypelius, den självklara lagledaren sett till valresultatet, vill dock inte bekräfta den.

– Jag har inget nytt att berätta. Namn och sådant måste få ta tid, säger hon och hänvisar till att förslagen ska vara klara den 12 oktober.

– Det är de olika partierna som nominerar sina kandidater.

Artikelbild

Efter mötet i den borgerliga gruppen igår tyder allt på att det blir den minoritet av de politiska partier som gotlänningarna röstade på, som kommer att leda arbetet för Gotlands framtid. Centern har 18 mandat medan Kristdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna har 16 mandat tillsammans. Centerns position har därmed stärkts gentemot Moderaterna.

Högt upp på Centerpartiets lista i kommunvalet står förutom Eva Nypelius, även Jonas Niklasson och Gabriella Hammarsköld. Om det är någon av dessa som ska vara regionråd är oklart. Nästa namn på listan har nämnts, Stefan Nypelius.

Moderaterna får en regionrådspost där Jesper Skalberg Karlsson är självskriven sedan han fått flest av partiets kryss i valet. Han vill ha en halvtid varför Moderaternas valberedning föreslagit Andreas Unger som den andra kandidaten.

– Vi behöver ett bra team och det är ett pussel att lägga, säger Eva Nypelius.

Ett förslag till regionfullmäktiges ordförandepost är Inger Harlevi (M).

Fördelningen av ordförandeposterna i nämnderna kommer senare men diskussioner pågår eftersom det ingår i fördelningen av makt när inte regionrådsposterna räcker till. Liberalernas Mats-Ola Rödén är till exempel med bland kandidaterna till ordförandeposten i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Gårdagens möte hade som uppgift att plocka fram förslag på namn till toppskiktet av dem som ska styra Gotland under de fyra år som kommer. Den 15 oktober samlas nya fullmäktigeledamöterna och det är då det avgörs hur posterna fördelas. Då utses vem som ska bli regionfullmäktiges ordförande samt första och andra vice ordförande.

Vid samma tillfälle klubbas också vem som ska sitta i regionstyrelsen. Först röstar man in ledamöter och ersättarna och sedan väljs en ordförande samt två vice ordföranden för regionstyrelsen. De sammanträder samma eftermiddag.

Fullmäktige godkänner sedan fyra regionråd och ett oppositionsråd. Efter det väljs en valberedning som ska ta fram nämndernas ledamöter. Nämnderna spikas den 17 december och tillträder vid årsskiftet.