Den 15 oktober är regionfullmäktiges första möte efter valet, då ska det röstas fram vilka partier som ska styra Gotland kommande mandatperiod. Fortfarande är det oklart vilka som ska ingå i majoriteten. Socialdemokraterna vill samtala med samtliga partier förutom Sverigedemokraterna för att komma fram till hur ön ska få just en stabil majoritet, och för att Sverigedemokraterna inte ska få en vågmästarroll.

– Den största oron är att det funderas över att sätta sig i ett minoritetsstyre. Vi vill skicka en signal om hur viktigt vi tycker att det är att öppna upp för nya, blocköverskridande majoriteter så att SD inte blir vågmästare i nämnder, fullmäktige och regionstyrelsen, säger Meit Fohlin (S), regionstyrelsens ordförande.

När det blir klart med vilka som ska sitta i majoritet på Gotland, vet inte Meit Fohlin.

Artikelbild

| Isabel Enström (MP) anser att bollen ligger hos Centerpartiet om hur Gotland ska styras.

– Det känns som att Alliansen varit lite oförberedda och jag hade önskat att vi kommit vidare nu. Att det tar tid gynnar inte någon, säger hon.

Isabel Enström (MP) säger att de är beredda att samtala över parti- och blockgränserna.

– Jag har försökt vara tydlig med under valrörelsen att Miljöpartiet vill fortsätta det goda samarbete vi har med Socialdemokraterna och Vänsterpartiet, men vi vill även ta ansvar för att Gotland får en stabil majoritet, säger hon.

Isabel Enström anser att bollen ligger hos Centerpartiet, som blev största parti i det största blocket.

– Jag hade räknat med att ha fått ett samtal men det har vi inte, och jag oroas lite över det. Om man är intresserad av blocköverskridande samtal behöver det ske snart.

Moderaterna är förtegna om vilka partier de samtalat med efter valet.

– Vi har träffats ett par gånger och diskuterat inom partiet om hur vi ska gå vidare, säger Stefan Wramner (M).

Om, och i så fall vilka andra partier Moderaterna pratat med vill han inte säga. De enda de inte kan tänka sig att prata med är Sverigedemokraterna.

– Det förs samtal. De diskussioner som pågår är inte avslutade än, säger Stefan Wramner.

Även Liberalerna och Johan Thomasson bekräftar att det pågår förhandlingar, men menar att det är Centerpartiet och Eva Nypelius som måste ta initiativ.

– Vår målsättning är inte att styra i minoritet och göra SD till vågmästare. Men även om vi är delaktiga och har önskemål är det Eva som håller i taktpinnen, säger han.

Eva Nypelius (C) ser inte Socialdemokraternas invit som en inbjudan, eftersom den inte var riktad till henne utan gick via media.

– Jag är förvånad över att de skickar en inbjudan via media. Jag vet inte vad jag har att tacka ja till eftersom jag inte ser det som en inbjudan, säger hon.

Om Centerpartiet planerar att regera i minoritet eller bjuda in till blocköverskridande samtal och samarbete vill hon inte avslöja.

– Det ska jag berätta när det är klart. Jag har sagt att jag inte stänger några dörrar förutom till Sverigedemokraterna.

Vad händer nu?

– Vi har fortsatta förhandlingar och vi har en förhandlingsgrupp utsedd inom partiet. Det har gått två veckor och jag tycker att om man ska hitta en bra lösning måste det få ta tid, säger Eva Nypelius.