Valet är över - det här händer nu

När alla röster har räknats dröjer det flera veckor innan nästa mandatperiod startar. Har du koll på vad som händer efter valet?

10 september 2018 10:05

Efter att alla röster räknats och mandaten fördelats håller det nya regionfullmäktige sitt första sammanträde på förmiddagen den 15 oktober. Den nya mandatperioden sträcker sig mellan den 15 oktober 2018 till 14 oktober 2022.

Eftersom den nya ordföranden i fullmäktige ännu inte är vald så öppnar ålderspresidenten (den äldsta valda) sammanträdet. Under ålderspresidentens ordförandeskap väljs ordföranden, samt 1:e och 2:e vice ordföranden, i regionfullmäktige för den kommande mandatperioden. Dessa utgör fullmäktiges presidium och sedan de valts tillträder de omgående och tar därmed över sammanträdet.

Nästa punkt är att välja en ny regionstyrelse. Först väljer fullmäktige ledamöter och ersättare, därefter ordförande samt 1:e och 2:e vice.

Därefter utses regionråd och oppositionsråd. Slutligen utser regionfullmäktige en valberedning som får i uppdrag att ta fram kandidater till de nya nämnderna.

Så som valresultatet ser ut nu tyder allt på att Eva Nypelius (C) blir regionstyrelsens ordförande och Meit Fohlin (S) oppositionsråd.

På eftermiddagen den 15 oktober sammanträder den nya regionstyrelsen för första gången.

Utifrån valberedningens förslag utser regionfullmäktige ordförande, ledamöter och ersättare i de övriga nämnderna den 17 december, och dessa tillträder efter årsskiftet.

Så jobbar vi med nyheter
Anna Ekeroth