Bina är hans passion

Hobbyn blev till mer än ett yrke. Efter fyra år som biodlare på heltid är Per Wallstedt en hängiven entusiast.
- Jag ångrar att jag inte började med det här för 30 år sedan, säger han.

2 december 2010 04:00
Per Wallstedt arbetade länge som psykolog och yrkesvägledare. När han 1996 tjänstgjorde på Säveskolan hörde han att kollegan Mats Norrby hade bin. Han köpte några samhällen av honom.
- Det har blivit en passion. Allting är intressant, allt från att ta hand om honungen och utveckla nya produkter till hur bina lever, säger Per Wallstedt.
Intresset växte, och 2006 bestämde sig Per Wallstedt att gå yrkesutbildningen för biodlare i Garpenberg.
Som yrkesbiodlare har Per Wallstedt haft några tuffa år. 2009 kallar han för ett katastrofår. Bland annat fick han problem med invintringen av bina. Inför årets säsong räknade han med att ha 110 samhällen, men miste 50 under vintern. Årets skörd blev strax över ett ton honung.
-  Det är svårt att klara sig ekonomiskt på så liten skörd. Man får spara från de goda åren, säger Per Wallstedt.
Till nästa år räknar Per Wallstedt med att ha 110 samhällen - i åtta socknar. Förutom hemma i Hejde har han bigårdar i Klinte, Fröjel, Hemse, Väte, Sanda, Eskelhem och Tofta.
- Lantbrukarna är oftast positiva när jag ringer och frågar om jag får sätta upp en bigård. De inser värdet av pollineringen, säger Per Wallstedt.

Det är trångt hemma hos Per Wallstedt i Hejde. När han nu planerar att utöka antalet samhällen till 200 är en utbyggnad vid Häglajvs oundviklig.
- 200 samhällen är en bra volym för en yrkesbiodlare, tycker han.
Vid sidan av det egna företaget arbetar Per Wallstedt även som bitillsyningsman. I uppgifterna ingår bland annat att hålla uppsikt över sjukdomsspridning. Varroakvalstret har odlarna lärt sig att hanskas med, men värre är den amerikanska yngelrötan som måste bekämpas under ledning av en bitillsyningsman.

Nyligen fick Per Wallstedt tillstånd att sätta upp en parningsstation för bin på Stora Karlsö. I arbetet mot sjukdomar ingår att ta fram mer toleranta bin, och genom att isolera fyra samhällen på Stora Karlsö ökar säkerheten att de avelsdrottningar som tas fram har de rätta anlagen.
- Man ska kunna få bin med stamtavla, säger Per Wallstedt.
Per Wallstedt driver även handel med redskap för biodlare, och han noterar att intresset för biodling ökar.
- Jag tror att det finns cirka 200 odlare på ön. De kurser som hålls på Lövsta brukar vara populära, säger han.
Än så länge driver Per Wallstedt öns enda Krav-godkända biodling. För ett godkännande krävs en hel del.
- Man måste använda krav-socker till invintringen av bina, man får inte ha kemisk bekämpning, inte vingklippa drottningarna och inte ha samhällena nära vägar. Helst bör de stå i kravodlade marker, berättar Per Wallststedt.

Per Wallstedt får i morgon en belöning ur stiftelsen A. G. Wiréns donationsfond. Fonden, som förvaltas av Kungliga skogs- och lantbruksakademin, delar via landets hushållningssällskap årligen ut bidrag till enskilda som gjort "föredömliga insatser inom trädgårdsbruk eller biskötsel".
Så jobbar vi med nyheter