Ansvariga utgivare och kontakt

Kontaktuppgifter!


Chefredaktör och ansvarig utgivare Helagotland.se:
Pär Ullrich
Telefon: 0739-252605
E-post: par.ullrich@helagotland.se

Nyhetschef och ansvarig utgivare GT:
Mats Pettersson
Telefon: 0498-202434
E-post: mats.pettersson@gotlandsmedia.se 

Nyhetschef och ansvarig utgivare GA: 
Cecilia Thomsson 
Telefon: 0739-252524
E-post: cecilia.thomsson@gotlandsallehanda.se

Onlinechef:
Ulrica Fransson
Telefon: 0498-202552
E-post: ulrica.fransson@gotlandsmedia.se

Du kan alltid vända dig till oss på tidningen och lämna tips. Om du inte vill lämna ut ditt namn går det bra att vara anonym.

Vad innebär meddelarskyddet?

Meddelarskydd är ett skydd mot röjande eller efterforskning av uppgiftslämnarens identitet. Skyddet ges enligt tryckfrihetsförordningen 

VÄXEL
Växel GT: 0498-20 24 00
Växel GA: 0498-20 25 50
(växel öppet vardagar kl 8-16.30, kundcenter 8-15)
(vardag före helgdag stänger vi kl 12)

E-post till våra medarbetare:
E-post: fornamn.efternamn@gotlandsmedia.se