"Jag tror att det här blir en ögonöppnare"

Den nazistiska organisationen Nordiska motståndsrörelsen (NMR) gjorde, liksom i fjol , tydliga avtryck under årets Almedalsvecka i form av ordningsstörningar och incidenter. Utgör nazisterna ett hot mot Almedalsveckans fortlevnad?

9 juli 2018 20:00

I rapporteringen från årets Almedalsvecka fick NMR stort utrymme. Nazisterna var delaktiga i flera incidenter och många har vittnat om en obehaglig stämning.

– Det var en del incidenter vilket är väldigt tråkigt och beklagligt. Det ska dock sägas att det förekom provokationer från båda sidor, även från den "goda" sidan, säger Mia Stuhre som är projektledare för Almedalsveckan.

Meit Fohlin (S) är regionstyrelsens ordförande.

– NMR färgade tyvärr veckans andra halva. Vi ser ett hot mot yttrandefriheten och mot demokratin. Det är fruktansvärt att vi har nazister på våra gator och att folk är rädda och råkar illa ut i relation till det, säger Meit Fohlin.

Utgör det, i förlängningen, ett hot mot Almedalsveckan?

– Jag tror att det istället blir än tydligare för alla att vi måste fortsätta värna de demokratiska mötesplatserna. Jag tror att det här blir en ögonöppnare, att vi ser vikten av samtalet och att vi fortsätter bidra i ett forum som Almedalsveckan. Annars stor vi inför stora risker att mörka krafter får styra, och det bästa botemedlet mot det är samtal mellan människor och då är Almedalsveckan det bästa exemplet vi har på det, säger Meit Fohlin.

Mia Stuhre är inne på samma linje.

– Det finns en risk för att det kan skada varumärket Almedalsveckan och viljan och ambitionen att åka hit. Men om vi i Sverige vill förändra något som är kopplat till yttrandefriheten och var gränsen för den ska gå, är inte då Almedalsveckan rätt forum att lyfta de här frågorna, frågar sig Mia Stuhre.

Hon upplever ändå att NMR-närvaron i år inte störde ordningen under partiledartalen på ett lika framträdande sätt i fjol. I samband med detta vill hon framhålla betydelsen av organisationen KRIS, Kriminellas rätt i samhälle.

– NMR störde inte talen lika mycket i år. De fanns där, men KRIS sätt att hantera det med att sluta upp i en tyst manifestation och hålla situationen under kontroll, det tycker jag var väldigt mäktigt.

Mia Stuhre menar att det nu är än tydligare att man måste värna om "Almedalsandan".

– Almedalsandan, som är unik, innebär att det ska finnas utrymme för att vara extrem i sina åsikter, så länge man inte går över gränsen för vad som är kränkande eller bryter mot lagar och regler. Almedalsandan bygger på att man inte blir våldsam. När den här gruppen har varit här så finns det många som beskriver en känsla av rädsla och att vara bevakade, och det hindrar det som Almedalsandan bygger på.

Så jobbar vi med nyheter
Jonas Bäckström