Regionen stoppar alla kommande försäljningar

Regionstyrelsen beslutade under torsdagens sammanträde att stoppa alla kommande fastighetsförsäljningar där mäklare är inblandad. Samtidigt sa man ja till att genomföra försäljningen av de omtvistade villatomterna.

23 februari 2017 15:57

Region Gotland valde först att dra tillbaka försäljningen av de åtta villatomterna i kvarteret Malajen på A7-området. Men i tisdags kom beskedet att politikerna var nära att ändra sig och ändå genomföra försäljningen av villatomterna. På torsdagen beslutade regionstyrelsen att säga ja till försäljningen. Moderaterna valde att ej delta i beslutet.

– Allt har skett i god tro och i samklang. Båda parter har varit involverade och skapat den oordning som nu finns. Tredje part har drabbats väldigt hårt av våra brister, därför har vi valt att gå vidare trots att arbetsutskottet var av en annan åsikt, säger Björn Jansson (S), regionstyrelsens ordförande, till Helagotland.se.

Eva Nypelius (C), ledamot i regionstyrelsen, säger såhär om beslutet:

– För att inte tredje part skall lida skada av att såväl regionen som mäklarna brustit i formalia och inte följt ramavtalet fullföljs nu samtliga påbörjade affärer. Men, inga nya affärer får påbörjas förrän en kvalitetssäkrad process är beslutad, här ser vi gärna att regionstyrelseförvaltningen tar extern hjälp för att skapa trygga och säkra rutiner framåt, säger Eva Nypelius i ett uttalande.

Region Gotland stoppar nu alltså alla kommande försäljningar för att kvalitetssäkra hela försäljningsprocessen.

– Det är skattebetalarnas egendom som regionen har ansvar för och i dag har regionstyrelseförvaltningen fått ett klart och tydligt uppdrag att tydliggöra och kvalitetssäkra processerna vid försäljning av fastigheter och mark. Detta skall återredovisas och godkännas av regionstyrelsen innan ytterligare försäljningar får påbörjas, säger Eva Nypelius.

Men – i samband med att regionen granskat sina affärer har det också framkommit att regionstyrelsen inte har mandat att ta beslut om försäljningen. Ärendet måste alltså upp i regionfullmäktige på måndag och först därefter kan försäljningsavtalen skrivas på av regionen.

– Vi har inte det mandat som vi trodde, konstaterar Eva Nypelius.

Tidigare fanns en riktlinje i reglementet som tydligt talade om att försäljningar på belopp över fyra miljoner kronor ska beslutas av regionfullmäktige, en riktlinje som fallit bort när reglementet senast skrevs om. Nu ska riktlinjerna ses över.

Följ Helagotland.se på Facebook för senaste nytt om Gotland – där kan du även kommentera och diskutera våra artiklar.

Så jobbar vi med nyheter
Simon Frid Mona Staflin