På fredagen överklagades Svea hovrätts dom i det uppmärksammade fallet där domstolen beslutat att en gotländsk pappa ska få vårdnaden om sina två barn, trots att mannen dömts för misshandel av dem.

Mamman har tagit fallet till Högsta domstolen, HD, där hon företräds av advokaten Thomas Bodström. I överklagandet skriver han att Svea hovrätt gjort fel när de dömde i tvisten. Nu yrkas att HD i stället ger mamman ensam vårdnad, i andra hand att föräldrarna får delad vårdnad, men att barnen ska bo tillsammans med henne. Det hänvisas också till ett tidigare rättsfall där barnens åsikt om vilken förälder de vill bo hos avgjort. Detta trots att de var yngre än tolv år.

Om domen som ger pappan vårdnaden skriver Bodström "Hovrättens beslut är felaktigt och inte förenligt med barnens bästa".

LÄS MER: Kritiserad dom ger barn till våldsdömd

Advokat Shantu Wahlgren är pappans advokat.

– Jag litar på att Högsta domstolen gör en korrekt bedömning i om det är av vikt för rättstillämpningen, att målet avgörs av en högre instans. För det fall Högsta domstolen tar upp målet innebär det ju inte att de anser att hovrätten har gjort en felaktig bedömning, utan enbart att de anser det viktigt att en högre instans prövar frågan, säger Shantu Wahlgren.

Helagotland.se har sökt Thomas Bodström för en kommentar.