Fötterna först! – snart är mer i gång(fart) i stan

Fler gångfartsområden har dykt upp i Visby under våren och ytterligare ett par väntas inom kort. I dagarna ska skyltarna upp – i hamnen och på Södertorg – efter det gäller de nya reglerna.

13 juni 2018 06:00

I ett gångfartsområde sker allt på de gåendes villkor. Fordon, även cyklar, får inte köras fortare än gångfart och föraren har väjningsplikt mot gående.

I april sattes vägskyltarna i Gutebacken (Gutevägen) upp för det gångfartsområde som sträcker sig förbi fyrvägskorsningen med Palissadgatan och Kopparsviksgatan, men också fortsätter in på dessa gator som utgör en del av kryssningsresenärernas nya gångstråk upp mot innerstan.

Enligt Lennart Klintbom, trafikplanerare på teknikförvaltningen, ska även Södertorg samt hela Skeppsbron bli gångfartsområde inom kort.

– Vi har på detta sätt knutit samman den nya området, som ska börja med rondellen vid gamla fängelset, med de gångfartsvägar som börjar vid Cramérgatan och Hamngatan och fortsätter in i stan.

Hur länge detta sedan ska gälla är inte bestämt än.

Gångfartsvägen i backen längs med Gutevägen kommer att försvinna med det sista fartyget när säsongen är över i höst.

– Vi vet inte exakt vilket datum, kanske tar vi ner skyltarna i oktober, men det ska inte vara gångfart som gäller i Gutebacken under vintern, det funkar inte med vägunderlaget, säger Lennart Klintbom.

Han vill understryka att gångfartsområdet där har en viss dubbeleffekt, och att syftet ur regionens synvinkel inte enbart handlar om kryssningsturisternas väl och ve. En möjlig tanke är att behålla Kopparsviksgatan som gångfartsområde.

– Vi har ju Gotlands sjukhem som ligger ovanför och vad vi förstått är det många som bor där som använder vägen för promenader.

Enligt Roger Nyd, stationsbefäl hos polisen på Gotland, är hastighetsgränsen inte en exakt vetenskap när det kommer till gångfart och bilkörning.

– Det finns faktiskt inget som säger att det är sju kilometer i timmen. Det kan vara lite mer, men är det däremot mycket folk i rörelse så ställer vi helt andra krav. Kör du exempelvis i 20 vid Kallis mitt i sommarens after beach och folk på vägen, så är det krypfart som gäller.

Minst lika viktigt som hastigheten, ur polisens synvinkel, är om hänsyn tas till de gående – som alltid har företräde i gångfartsområdet.

Än så länge under 2018, samt hela 2017, har ingen bötfällts för hastighetsöverträdelse inom gångfartsbegränsade områden i Visby. Men det görs kontroller då och då, något som ofta endast leder till ett rapporteftergift – ett slags "gult kort" då det inte sällan handlar om gränsfall.

– Men kommer någon i över 30 på en sådan väg så är det ingen tvekan, vi bötfäller.

Vid nya gångfartsområden prioriterar polisen att vara på plats för att i första hand uppmärksamma bilisterna på de nya skyltarna – och vad de innebär.

– Det tar faktiskt ganska lång tid innan de sätter sig i folks medvetande, 3-4 månader, har vi märkt. Så man får vara lite schysstare när det är helt nytt, säger han.

Regler

Inom gångfartsområde gäller följande:

Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart.

Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade parkeringsplatser.

Fordonsförare har väjningsplikt mot gående

Källa: Region Gotland

Så jobbar vi med nyheter
Jenny Nilsson