Det var i samband med att bilar skulle köra ombord som olyckan inträffade. Enligt anmälan till arbetsmiljöverket var det en bilist som inte uppmärksammade matrosens signaler och fortsatte köra fram efter stoppsignal. Bilisten körde då på matrosen som kände smärta i sitt högra knä och under en tid efteråt upplevde stelhet i benet.

I rapporten står det att matrosen "inte fick några större men, men det kunde dock ha blivit allvarligare om han inte hunnit flytta på sig".