Stor intervju: Åklagarens egna ord om utredningen

På plats i Visby berättar åklagaren utförligt om utredningen och varför åtal inte väcks i det uppmärksammade fallet. "Det här räcker inte till en fällande dom".

11 januari 2017 13:21

Vice chefsåklagare Åke Olsson, som haft hand om ärendet gällande den misstänkta grova våldtäkten som anmäldes i Visby den 2 oktober, var på plats i Visby när beslutet om att lägga ner förundersökningen offentliggjordes under onsdagen. Helagotland.se träffade honom i polishuset i Visby.

LÄS MER: Utredning om uppmärksammad misstänkt våldtäkt läggs ned

Varför har förundersökningen lagts ner?

– Som åklagare har jag att bevisa att brott har begåtts för att jag ska kunna driva det här vidare till domstol och jag kan inte bevisa att det har skett en våldtäkt, säger han.

Sex män greps initialt och fem anhölls senare misstänkta för brottet.

– Det jag ska bevisa för att kunna väcka åtal är att målsäganden har varit utsatt för sexuellt övergrepp genom antingen våld eller hot om brottslig gärning eller att de misstänkta gärningsmännen har utnyttjat att hon har varit i en särskilt utsatt situation. Och jag kan inte bevisa att det varit på det sättet. Så därför har jag efter en ganska lång och ganska omfattande utredning lagt ner den, säger Åke Olsson.

Under utredningen har prover tagits från målsägandens och de misstänktas kroppar.

– Analyserna, vill jag påstå, visar att i vart fall två män har haft sexuellt umgänge med henne, säger Åke Olsson.

En av männen har, under förhör, uppgett att han haft sexuellt umgänge med kvinnan medan de andra männen har nekat.

Den andra mannen, som man hittat DNA från, har inte kunnat förklara för polisen varför det fanns DNA-spår på kvinnan från honom.

– Det faktum att en person inte vill eller inte kan förklara, det visar inte att han begått brott, säger Åke Olsson.

När det gäller de tre övriga männen har man inte kunnat bevisa att de haft sexuellt umgänge med kvinnan.

I förhör har kvinnan uppgett att hon ska ha sagt nej till sexuellt umgänge samtidigt som de misstänkta uppgett att hon inte ska ha gjort det.

– Det finns motstridiga uppgifter, säger Åke Olsson.

Enligt Åke Olsson har han inte någon anledning att påstå att kvinnan inte är trovärdig.

Om det inte räcker med att man säger nej och det inte räcker med att man varit trovärdig, hur ska man då kunna bevisa att en våldtäkt ägt rum och hur ska man då någonsin kunna fälla någon?

– Nej, det kan man tala om. Men det väljer jag att inte göra nu, säger Åke Olsson.

Utredningen har inte visat att någon av de misstänkta genom våld eller hot tvingat kvinnan till att utföra eller tåla en sexuell handling, och det har kvinnan, enligt Åke Olsson, heller inte hävdat.

LÄS MER: Polisen efter beskedet: Beredd på demonstationer

Har kvinnans funktionsnedsättning haft någon betydelse för utredningen?

– Det är en omständighet som jag har tagit i beaktande när jag ska bedöma om hon varit, eller om det går att bevisa, att hon varit i en sådan utsatt situation att man skulle kunna göra det här till en våldtäkt. Men jag har gjort den bedömningen att det inte går att grunda ett åtal på det, säger han.

Enligt Åke Olsson har händelsen utspelat sig under en timmes tid och endast vissa delar av händelseförloppet har man kunnat bringa klarhet i.

– Jag kan inte påstå att jag tycker mig med säkerhet veta vad som har hänt och inte hänt under hela den tiden.

Och då väljer man att fria?

– Nej, man väljer att fria därför att lagens krav, de rekvisit jag talade om inledningsvis, inte går att bevisa. Det går inte att bevisa att hon var utsatt för våld eller hot, det går inte att bevisa att hon har varit i en sådan utsatt situation som lagen kräver för att det ska vara fråga om en våldtäkt. Det har inte att göra med att man inte kunnat bevisa vad som hänt i varje minut utan jag tittar strikt på vad det står det i lagen och om jag kan bevisa det.

– Jag har ett enda uppdrag, det är att utreda det här och sedan ta ställning till om jag kan bevisa lagens rekvisit som gäller för våldtäkt. Och det här räcker inte till en fällande dom.

Helagotland.se har sökt kvinnans advokat Staffan Fredriksson för en kommentar.

Följ Helagotland.se på Facebook för senaste nytt om Gotland – där kan du även kommentera och diskutera våra artiklar.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa