Stort dieselläckage i Klintehamn

I Klintehamn har en lastbil läckt ut omkring 150 liter diesel in i gruset vid hamnen.

26 oktober 2015 17:21

På måndagen läckte en lastbil stående vid Klintehamn ut en större mängd diesel. Saneringen pågår men det är oklart hur lång tid det kommer ta innan den är fullbordad. Inga vägar är avspärrade och det är troligt att ingen diesel förorenat vattnet. Däremot utgör utsläppets storlek och uppgiften att gräva i grus en viss utmaning.

– Hur det gick till att lastbilen började läcka är ännu oklart. Dieseln måste ju grävas fram vilket i vanliga fall inte tar mer än ett par timmar, men det här är ett stort utsläpp och det kan vara svårt med terrängen. Vi kan inte lova när saneringen kommer vara avslutad, berättar Emil Skoglund, ledningsoperatör vid Storstockholms brandförsvar.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa