"Det är det som krävs, att någon tror på en"

Normen ändras och kvinnor får äntligen visa vad de går för, skriver Jenny Perssons i sin krönika.

11 januari 2020 06:00

Mitt barn berättar: I skolan, när vi spelar fotboll på rasten och några av killarna hamnar på ett lag där det är fler tjejer så säger de "men det är orättvist, vi har ju jättemånga tjejer". Och tjejerna säger likadant om de hamnar på ett lag med mer tjejer! "Det är orättvist, vi har ju jättemånga tjejer".  

 

Jag minns det där så väl. Hur vi tjejer alltid fick höra att vi inte kunde spela fotboll. Tjejer kunde inte räkna matte heller. Inte leka tre. Inte bygga saker. Inte klättra högt. Inte leda. Det var så mycket som vi inte kunde. Och det som händer, när någon talar om för en gång på gång att man inte kan någonting, det är att man inte kan heller.  

Aldrig glömmer man de som inte gjorde skillnad. Läraren som förväntade sig att vi tjejer skulle kunna lära oss spela bas lika lätt som killarna. Som bara tog det för givet. För det är ju det som krävs. Att någon tror på en.  

 

En annan sak som behövs är förebilder. Några kvinnor har behövt gå först för att bevisa att all den här skiten som man sagt och fortfarande till viss del ännu påstår om kvinnor, inte stämmer. Fotbollslandslaget är hjältar i mina ögon för att de gör just det. Banar väg.

 

Samtalet som förs om pojkar och män som grupp är ungefär på samma nivå som diskussionerna angående kvinnor som jag gissar fördes på typ 60- och 70-talet. Man talar om att män och pojkar inte kan. De passar inte in. Inte i skolorna, inte på singelmarknaden och knappt på arbetsmarknaden. Man drar alla möjliga sorters analyser, som jag gissar ändå skiljer sig lite mot diskussionerna som fördes om kvinnor, på så sätt att när det gäller männen så är det alltid någon annans fel. Det är kvinnornas fel, internets fel. Det nya skolsystemets fel. 

 

Anledningen till att det ser ut som det gör för män just nu, tror jag, helt enkelt är på grund av att kvinnor har fått vind i seglen. Vi har i alla år levt i ett samhälle där män har varit normen. När nu den normen ändras och kvinnor äntligen får lov att visa vad de går för, kommer normen inte längre att vara manlig.

Men kommer inte min son kunna få lika bra betyg som klassens bästa tjej? Kommer inte min son att kunna hitta en kvinna som kan tänka sig att dela sitt liv med honom? Trams. Kraven är skärpta, absolut. För att en man ska klara sig hyfsat genom livet idag krävs det mer av honom än vad som krävdes för bara tio år sedan. Men män är ju inte sämre än kvinnor, säger ni. Det har ni alltid sagt. Så bevisa det då.  

 

Så jobbar vi med nyheter
Opinionsmaterial