Varför?

30 mars 2019 07:30

Varför slår män kvinnor? Jag har tusen tankar om det. Kanske har de adhd? Kanske beror det på droger? Kanske saknade de en fadersfigur? Det vore så oerhört spännande att kartlägga alla som åker dit för kvinnomisshandel. Se om där finns någon gemensam nämnare.

Men så kommer jag på att det ju redan finns en gemensam nämnare. De är ju män. ” I samma sekund som en man lyfter handen mot en kvinna så är han inte längre en man”, skrivs det. Men det är ju helt tokigt, för är det någon han precis i den stunden är, så är det ju en man. Det är det enda vi säkert vet att han är. Det är det enda de har gemensamt.

”Josefin Nilsson mötte djävulen” skrivs det. Erik Fransson ifrågasätter att vi kvinnor ser på filmer som Pretty woman och därmed luras att tro att kärlek är något som det inte är. Men båda de här påståendena är ju befängda. Josefin mötte en helt vanlig man. Säkert alldeles fantastisk och ljuvlig till en början. Heterokvinnor blir inte kära i monster, heterokvinnor blir kära i fantastiska, bra män. Demonisera inte förövare och lura inte i kvinnor att det går att i förväg se vem som kommer att slå. För det går inte.

En ytterligare anledning till att män slår kvinnor, förutom just den då att de är män, är med största sannolikhet att de tillåts göra det. Alla har ju länge vetat om vad som hände Josefin. Alla vet oftast om det överlag, när en man slår kvinnor och barn. Men ingen gör något. Ingen avskedar, ingen ifrågasätter, ingen säger något och männen blir knappt straffade. Till råge på det har vi den högst patriarkala synen på vårt rättsväsende som något heligt. Man ifrågasätter inte en domstol. Man ifrågasätter inte en dom. Man ifrågasätter inte lagarnas utformning. Åtminstone inte vi vanliga dödliga och framför allt inte vi kvinnor. Det har vi inte kapacitet för. Och denna norm och detta synsätt på vårt rättsväsende med tillhörande poliskår, är ju väldigt praktisk för att patriarkatet, som en gång utformade lagarna och som till stor del styr vårt svenska rättsväsende, ska kunna fortsätta. Fortsätta gynna män.

Rättsväsendet är en gigantisk stöttepelare till varför mäns våld mot kvinnor fortsätter. När detta sker, blir det tillslut så att folk tar saken i egna händer. Se det som en direkt konsekvens av den rättsosäkerhet (för kvinnor) som råder, istället för att håna och förminska de strategier som kvinnor numera tar till för att få upprättelse.

Kanske lyckas vi få slut på mäns våld mot kvinnor via skräck. Skräck för att bli utpekade. Skräck för att bli uthängda. Skräck för att alla ska få veta exakt vad de har gjort och vidden av vad deras våldshandlingar lett till. Skräck för att förlora inkomst och ära när ingen längre kommer till teatern, vallfärdar till fotbollsstadion eller anlitar ens företag. Och kanske är det så vi skulle ha gjort hela tiden?

jenny_thomasson@hotmail.com

Krönika

Så jobbar vi med nyheter
Jenny Persson