Mediernas viktiga roll i orostider

När samhället svajar spelar medierna av avgörande roll.

20 mars 2020 14:00

Det är svåra tider. Oroliga tider. Ovissheten om vad som ska hända i sviterna av coronavirusets framfart är stor, och oron finns på så många plan.

Jag kan inte ens bestämma mig för vad jag ska oroa mig för mest. Jag har en mamma som på grund av sin ålder hamnar i en riskgrupp, vilket naturligtvis är nummer ett på oroslistan. Sjukvården, kommer den att stå pall om vi får många som behöver intensivvård? 

Men sedan kommer allt annat som inte ens går att förutse. Alla vänner som jobbar i branscher som står helt stilla. Inom flyget, besöksnäringen, restaurangerna, butikerna. Kommer deras företag att överleva? Kommer de att förlora sina jobb?

Hur blir det med sommaren som är så avgörande för Gotlands del. Almedalsveckan som är avgörande för mångas levebröd. Turisterna, kommer de att komma eller inte? Frågorna är avsevärt fler än svaren, och det enda vi kan göra är att vänta och se.

Vi på Gotlands Media försöker också förbereda oss för kristider. Hur ska vi kunna sköta vårt jobb om stora delar av vår personal är sjuk? Många kommer att kunna jobba hemifrån, och vi kommer alltid att kunna uppdatera Helagotland.se med den senaste informationen. Men vi har också ett tryckeri som är beroende av sin personal för att kunna trycka papperstidningarna, och där kan coronaviruset orsaka stora bekymmer.

Ännu har vi inte sett några större problem, men det håller inte att inte ha en plan för den dag då det händer.

Den enda planerade förändringen i papperstidningen just nu är att vi kommer göra färre sportsidor i måndagsbladet, vilket är logiskt eftersom nästan alla sportevenemang är inställda. Men om krisen förvärras kan vi tvingas göra större förändringar utifrån hur personalläget ser ut.

Rent ekonomiskt så drabbas även Gotlands Media hårt av coronaviruset. Annonsintäkterna faller snabbt, och de långsiktiga effekterna är omöjliga att förutse. Samtidigt blir vår roll som nyhetsförmedlare allt viktigare, många vänder sig till oss för information och vårt ansvar är att fortsätta rapportera om det som händer lokalt. Journalistik är aldrig viktigare än i kristider.

På Helagotland.se låser vi upp alla artiklar med samhällsviktig information för att alla ska kunna ta del av informationen snabbt. I GT och GA strävar vi efter att varje dag kunna få med det viktigaste som ni prenumeranter behöver veta.

Men jag är övertygad om att vi tar oss igenom detta tillsammans. Vi får hjälpas åt helt enkelt.

 

Så jobbar vi med nyheter
Mats Pettersson