NYHETSKRÖNIKA: Tyst i klassen!

13 februari 2020 05:56

När jag skrev en blogg innan jul om tystnadskulturen i den gotländska skolan fick jag många och starka reaktioner. Ingen sa att jag hade fel, tvärtom.

Någon vecka tidigare hade tidningen Skolvärlden presenterat sin stora nationella undersökning som visar att hälften av lärarkåren inte vågar ha åsikter om sin arbetsplats av rädsla för repressalier från sina chefer. 43 procent uppger att de bestraffats för att ha kritiserat verksamheten.

När vi började nysta i den gotländska skolan visade det sig att läget här är lika deprimerande. Vi har pratat med lärare som vittnar om utbredda problem på sina arbetsplatser, de berättar om härskartekniker, att de tystas och även om hur rädda de är för att ha åsikter eftersom de riskerar att stämplas som besvärliga svikare och drabbas av stora konsekvenser.

I tre delar, med start i dag, skriver vi om detta. Vi låter lärare komma till tals, de flesta har valt att vara anonyma vilket i sig är en slags bekräftelse på själva grundproblemet. Vi har även ställt ledningen till svars, och vi har intervjuat de fackliga företrädarna.

Högst sannolikt är det här bara toppen på ett isberg, och det är slående hur naiv ledningen framstår när de får ta del av våra uppgifter. 

Lärarkåren är i dag hårt ansatt från så många håll. Arbetsbördan ökar successivt med nya läroplaner, ökade krav på dokumentation, föräldrar som har starka åsikter om hur undervisningen ska bedrivas och inte minst de krav som varje lärare ställer på sig själv för att ge våra barn och ungdomar en god start i livet.

Att samtidigt känna att man inte har stöd från chefer och förvaltning är ödesdigert och rimligtvis borde detta hamna överst på dagordningen hos de ansvariga.

Har du något att berätta, tveka inte att höra av dig till oss. Du kan ringa eller skicka mejl, och du har alltid rätt att vara anonym och din identitet skyddas i grundlagen.

Det spelar ingen roll om du jobbar i offentlig eller privat verksamhet, meddelarskyddet gäller oavsett och ingen får göra efterforskningar eller ställa frågor om vem som lämnat uppgifterna.

Journalisterna Malin Stenström och Emil Lundberg har gjort vår granskning. De nås enklast via sina mejladresser malin.stenstrom@helagotland.se och emil.lundberg@helagotland.se.

Så jobbar vi med nyheter
Mats Pettersson