Grafik: Så blir nya Snäckhusen

Byggbolaget Hökerum Bygg AB planerar att bygga 35 nya bostadsrättslägenheter vid Snäck. Sammanlagt är det tre hus som ska byggas, där det högsta kommer att ha fem våningar.

13 oktober 2014 10:06

Precis som Helagotland.se tidigare har rapporterat planerar Hökerum Bygg AB att bygga tre hus strax intill höghuset vid Snäck. Två av husen ska byggas i tre våningar, och det tredje ska ha fem våningar.

– Husen blir ganska låga och planeras ligga mellan parkeringen och poolen på Snäckområdet. Det är en ganska brant slänt där vi vill bygga, så de två lägsta husen kommer hamna i linje med parkeringen rent höjdmässigt och inte sticka upp alls. Det högre huset kommer att bli lika högt som konferensanläggningen som ligger där, säger Maria Ståhl på Hökerum Bygg.

Det finns en detaljplan som medger bygge på platsen, och Hökerum Bygg planerar att skicka in en bygglovsansökan den här veckan.

– Förhoppningen är att börja sälja lägenheter i november i år, och att byggstart kan ske under hösten 2015, säger Maria Ståhl.

De nya bostadsrättslägenheterna kommer att få nyttjanderätt till bland annat gym, bio och vinrum i höghuset som ligger intill. De kommer även att få nyttja den pool som finns på området.

– Vi har även planerat att bygga några av lägenheterna i två våningar, där man har möjlighet att hyra ut bottenplanet på ett enkelt sätt. Därför kommer det finnas ett litet pentry på nedervåningen, och man kan låsa en dörr i trappan och skärma av våningsplanen från varandra. Vi har förstått att det finns ett intresse för att kunna hyra ut delar av lägenheterna.

Så jobbar vi med nyheter
Emil Lundberg