BILDER: Så blir nya bostäderna utanför Söderport

De cirka 80 planerade bostäderna utanför Söderport kommer nu allt närmare verkligheten. Här är skisserna!

6 februari 2019 14:05

I flera år har byggföretaget Ruthström & Larsson och dotterbolaget Kåcu fört diskussioner med Region Gotland om att uppföra flerbostadshus i fyra våningar i korsningen Söderväg/Peder Hardings väg utanför Söderport i Visby. Under onsdagens sammanträde i miljö- och byggnadsnämnden väntas nämnden klubba att en ny detaljplan ska tas fram för kvarteret Järnvägen 2 och 3, som tillåter bostäder. I de samrådshandlingar som nu släppts finns också skisser på hur det framtida bostadsområdet kan komma att se ut. Johnny Ruthström, vd för Ruthström & Larsson, gläds åt att planerna nu närmar sig verklighet.

– Nu har vi hittat ett läge där både regionen och länsstyrelsen är positiva till planen, så det ska nu ut på remissrunda och granskning. Vi räknar med att det blir mellan 70 och 80 lägenheter totalt.

En orsak till att planarbetet dragit ut på tiden är närheten till ringmuren, vilket kräver stor hänsyn i husens utformning.

– Det är ett projekt där vi kommer att ta en otroligt stor hänsyn till världsarvet och ringmuren, och därför har planen fått revideras ett antal gånger, säger Johnny Ruthström.

LÄS MER: PLANEN: Här vill de bygga 200 lägenheter

I den nuvarande planen ingår tre helt nya huskroppar för bostäder. Två fyravåningshus i vinkel i korsningen Söderväg/Peder Hardings väg, samt en ny byggnad alldeles söder om Ekenhuset där Swedbank har sitt kontor. Det nuvarande huset på Söderväg 1 som i dag inrymmer bland annat hemtjänst, gym och företagshälsa byggs på med en extra våning av bostäder. Planen är också att ha ett underjordiskt parkeringsgarage under hela kvarteret.

– Mellan 80 och 100 parkeringsplatser räknar vi med att ha under jord, säger Johnny Ruthström.

Skisserna skvallrar om att det väntas bli plats för flera mindre butikslokaler i gatuplanet på husen längs Söderväg och Peder Hardings väg. Takvåningarna väntas ha balkonger mot havet och ringmuren medan övriga lägenheter får balkonger mot innergården, där det också blir plats för grönska och parkeringar ovan mark.

I dagsläget finns bara en grusparkering i kvarteret utanför Söderport, och en sanering av marken har också utförts. I marken fanns föroreningar kvar efter tiden då ett lokstall låg på platsen.

Förslaget till detaljplan ska nu ut på samråd. Region Gotlands målsättning är att en ny detaljplan kan antas under första kvartalet 2020.

– Vi räknar med att byggstart kan ske om ungefär ett år, om det inte blir för mycket överklaganden, säger Johnny Ruthström.

Så jobbar vi med nyheter
Dennis Pettersson