Här blir det nya bostäder på A7-området

180 nya bostäder blir det på A7-området i centrala Visby. Och det är delvis helt nya aktörer som får bygga lägenheterna. "Det stärker konkurrensen".

22 september 2016 12:51

Det är HSB, Gotlandsbyggen och Växjöbaserade GBJ Bygg får markanvisning för varsitt område i kvarteret Signallottan på A7-området.

– Att vi får in nya aktörer på Gotland både stärker konkurrensen och förbättrar mångfalden i utbudet, säger Björn Jansson, regionstyrelsens ordförande i ett pressmeddelande..

Utbyggnaden innebär att det kan byggas upp till 180 nya bostäder. Av dessa kommer omkring 120 att vara hyresrätter som ska byggas av GBJ Bygg och Gotlandsbyggen.

– Det är mycket glädjande att det byggs hyresrätter av privata aktörer i en större omfattning än tidigare, säger Björn Jansson.

– Två av utvärderingskriterierna för markanvisningen har varit hållbarhet och gestaltning. Vi har till exempel begärt att ett dagvattenmagasin ska anläggas, berättar exploateringsstrateg Anders Lindholm.

Som exempel på en annan hållbar lösning kan nämnas att HSB planerar att inrätta en bilpool för boende i deras bostäder. Det innebär att det kommer att bli färre bilar i området och ett minskat behov av parkeringsplatser. Även GBJ Bygg hade höga poäng för sitt hållbarhetstänk.

Inom A7-området finns det fortfarande chans att lämna anbud på markanvisningen för kvarteret Malajen som är öppen till den 10 oktober. Här satsas det på att bygga radhus alternativt kedjehus.

Strax utanför ringmuren pågår en annan markanvisning för att bygga bostäder inom fastigheten Järnvägen 4. Här utvecklas hela kvarteret med bostäder och fastigheter för handel, kontor och andra verksamheter.

Följ Helagotland.se på Facebook för senaste nytt om Gotland – där kan du även kommentera och diskutera våra artiklar.

Så jobbar vi med nyheter