Kampen mot besvärande vägdamm fortsätter

En fastighetsägare på Storsudret för en kamp för att slippa vägdammet som orsakat akuta sjukvårdsbesök. Men både Region Gotland och länsstyrelsen säger nej.

30 mars 2020 10:59

Den lilla grusvägen utanför fastigheten dammar väldigt när det är torrt. Förra sommaren tvingades släktingar till fastighetsägaren akut uppsöka läkare vid två tillfällen orsakade av dammoln.

Efter förra sommaren anmälde fastighetsägaren vägdammet som en olägenhet till Region Gotland. Miljö- och byggnämnden ifrågasatte inte att dammet ställde till stora problem, men kunde ändå inte göra något eftersom ingen vet vem som äger vägen. Den är registrerade som en ”outredd samfällighet”, och därmed finns det ingen att rikta krav på åtgärder mot. När regionen inte kunde hitta någon ansvarig lämnades ärendet utan åtgärd.

Fastighetsägaren överklagade till länsstyrelsen, som han ansåg kunde ålägga regionen att vidta åtgärder. Överklagandet kompletterades med en bild som visar hur ett dammoln sprider sig över fastigheten. Ägaren påpekar att det var efter en personbil, och att vägen har relativt tät turisttrafik och att även tunga fordon använder den.

Länsstyrelsen avslår klagomålet. Det finns inte rättsligt stöd för att tvinga regionen att vidta åtgärder. Länsstyrelsen påpekar, att när samfällighetsfrågan är utredd kan väghållarna söka stöd hos Trafikverket till förbättringar. Det kan ta tid. I väntan på det kan fastighetsägaren hos länsstyrelsen ansöka om att begränsa hastigheten på vägen. Det är i dag tillåtet att köra 70 km/tim. 

Fastighetsägaren är dock inte nöjd med länsstyrelsens beslut, utan har klagat till förvaltningsrätten.

Så jobbar vi med nyheter
Per Leino