Trappor måste ha räcken på båda sidor

Alla kan ramla och risken ökar om man är barn, äldre, stressad eller distraherad av något. Att ramla i en trappa kan vara direkt livsfarligt.

25 januari 2012 04:00

Det är inte sällan man ser stilrena trappor i inredningsreportage i tidningar och på tv. Det har vi haft i Bo Bra med. Det är inte ovanligt att trappor saknar räcken på ena sidan, att trappstegen skjuter ut som hyllplan från väggen och ger ett mycket luftigt och modernt intryck. Det alla kanske inte vet är att dessa trappor är olagliga om de inte uppfyller Boverkets byggregler.

Privatbostad eller en offentlig byggnad spelar ingen roll. Alla utrymmen där barn kan vistas utan ständig tillsyn ska uppfylla säkerhetskraven som gäller för barn, endast arbetsplatser där barn normalt inte vistas kan ha lägre säkerhetskrav.

- Det är med byggregler som det är med trafikregler - de gäller för alla och överallt, säger Lars Estlander på Boverkets enhet för byggregler.


För barnens skull
Trappor är i sig en säkerhetsrisk och det finns därför några regler att ta hänsyn till när det gäller räckens höjd, hur mycket tryck räcken måste tåla, samt öppningar i räcken och mellan trappsteg där barn kan fastna med huvudet.


"Bör" låter snällare
Föreskrifterna i Plan- och bygglagen är ofta mycket kortfattade och talar om vilken funktion som krävs, exempelvis att det inte får finnas risk för skador. För att förklara hur man i praktiken uppfyller föreskrifterna finns också Allmänna råd i Boverkets byggregler, BBR.

Något förvirrande är att råden alltid använder ordet bör, vilket kan tolkas som att de är helt frivilliga. Anledningen är att myndigheterna inte vill stoppa utvecklingen inom branschen. Kan man uppfylla kraven i föreskriften på ett annat sätt än i rådet så är det tillåtet.

- Krav i föreskrifter är i regel funktionskrav i dag. De är inte specificerade exakt hur man ska göra, och det är helt enkelt för att man inte ska styra utvecklingen.

När det gäller räcken är däremot föreskrifterna tydliga. Det ska finnas skydd på båda sidor av en trappa, antingen i form av vägg eller räcke.

BBR 8:2321: Trapplopp, trapplan, ramper och balkonger som inte avgränsas av väggar, ska ha räcken som begränsar risken för personskador till följd av fall. Räckesfyllningar med infästningar ska tåla dynamisk påverkan av en människa.

Att säga att det aldrig är några barn eller äldre i huset duger inte. Ett hus är kvar betydligt längre än människorna som bor i det. Förr eller senare flyttar någon annan in, med eller utan barn, eller så kommer någon på besök. Och äldre blir vi ju förhoppningsvis allihop.

- Hus byter ägare mycket oftare än de flesta tror. Man tror att man ska bo där livet ut, men de flesta flyttar betydligt oftare, säger Lars Estlander.

Så jobbar vi med nyheter
Text: Mona Staflin