100-tal bostäder planeras i Burgsvik

Gotlands Kalkstensfabriks planer på att flytta från hamnområdet i Burgsvik, för att ge plats för bostadshus, har kommit ett steg längre – och nu planeras fler bostäder för äldre.

10 april 2019 08:53

Gotlands Kalkstensfabrik AB har nu, tillsammans med arkitektbyrån Reflex, ansökt om planbesked hos Region Gotland. I ansökan skriver de att: ”Stenfabriken kommer inom närtid att flytta sin verksamhet från Burgsvik och därmed blir området tillgängligt för annat ändamål.”

Simon Lindberg, ägare till fabriken och fastigheten där den är belägen, säger att planerna nu handlar om närmare 100 bostäder i olika upplåtelseformer.

– Nytt är att vi ska försöka få till ytterligare ett äldreboende i området, kanske också ett seniorboende. Det är tydligt att behovet finns, när gamla Burgsviksbor som inte kan bo kvar i bästa fall hamnar i Hemse – och ofta längre bort, menar Simon Lindberg.

Tanken att stenfabrikens huvudbyggnad ska bli ett ”socialt nav” i området och innehålla någon form av marint centrum kvarstår, enligt tidigare redovisade idéskisser. I ansökan står att ”Burgsviks karaktär av luftig trädgårdsstad ska behållas och förädlas” och att förslagen starkt knyter an till den befintliga bebyggelsen.

Stenfabriken sysselsätter i dag sju anställda.

– En förutsättning för att den ska kunna flyttas och moderniseras är att vi får in kapital genom en planändring som gör det möjligt att bygga bostäder, fortsätter Simon Lindberg.

En ny placering nära brandstationen i Burgsvik har angetts som en möjlighet?

– Ja, men det kan också bli aktuellt med en flytt till exempelvis Havdhem, där det också finns industrimark, kommenterar Simon Lindberg.

Så jobbar vi med nyheter
Lasse Linusson