Ägaren vill riva på Södertorg – men beslutet dröjer

Fastighetsägaren får vänta på svar huruvida han beviljas rivningslov eller inte för tre byggnader på Södertorg. Nämnden eftersöker mer information om planerna för kvarteret.

13 mars 2019 21:11

Fastighetsägaren har ansöktom attfå rivningslov rörande tre byggnader på fastigheten Visby Atterdag 6 strax innanför Söderport. Under onsdagen lämnade miljö- och byggnämnden beslut om byggnaderna.

Det står nu klart att ägarens ansökan återremitteras av nämnden, som vill att fastighetsägaren ska lämna ytterligare information. I ett pressmeddelande från nämnden går att läsa:

"På grund av det stora allmänintresset och mot bakgrund av platsens kulturhistoriska värde, önskar nämnden erbjuda sökande möjlighet att inkomma med ytterligare information."

Eva Ahlin (C), ordförande i miljö- och byggnämnden, menar att det är fastighetsägarens framtida planer för området som nämnden vill lyssna mer till.

– Vi vill veta mer om hur det är tänkt att se ut efter en eventuell rivning. Vi ska ta hänsyn till det historiska värdet och därför vill vi veta mer om vad som kommer sedan och vad han tänker, säger hon.

LÄS ÄVEN: Ytterligare tre byggnader på Södertorg kan rivas

Samtidigt poängterade nämnden att behovet av ytterligare kunskapsinhämtning har att göra med att man är en hyfsat nybildad nämnd.

Byggnaderna som fastighetsägaren Peter Nilsson ansökt om att få riva är en affärsbyggnad, en kiosk och ett garage.

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att kiosken och garagebyggnaden inte bör rivas med anledning av de utgör ett högt kulturhistoriskt värde. Förvaltningen bedömer dock att rivningslov kan ges för affärsbyggnaden. Regionantikvarien å sin sida menar att ingen av byggnaderna bör beviljas tillstånd för att rivas.

Gotlands Tidningar har sökt Peter Nilsson för en kommentar.

simon.nilsson@gotlandsmedia.se

Så jobbar vi med nyheter
Simon Nilsson