"Almedalsveckan ska genomföras som planerat"

Arrangörsgruppen av Almedalsveckan är tydlig - veckan ska genomföras som planerat. "Vi följer utvecklingen noggrant", säger Lisbeth Bokelund, ordförande för huvudarrangörsgruppen.

20 mars 2020 12:45

Almedalsveckans arrangörsgrupp går nu ut i ett pressmeddelande och meddelar att de planerat för att veckan ska genomföras som planerat. De lokala partirepresentanterna i huvudarrangörsgruppen och partierna i riksdagen, via sina projektledare, ställer sig bakom inriktningen att Almedalsveckan ska genomföras. 

– I dag finns det restriktioner för större sammankomster. Läget kan dock ändras längre fram under våren. Om restriktionerna fortsätter att vara aktuella så kommer vi att kommunicera detta så snart vi får den informationen, säger Lisbeth Bokelund, ordförande för huvudarrangörsgruppen i vilken de lokala partirepresentanterna från de åtta riksdagspartierna ingår, och fortsätter:

– Baserat på det allvarliga läge som viruset Covid 19 innebär så följer vi utvecklingen noggrant.

Det lokala näringslivet har även belyst vikten av att Almedalsveckan genomförs. 

– Det finns ett stort önskemål om att veckan ska kunna genomföras, både från det gotländska näringslivet och arrangörerna av evenemang och olika arenor. Veckan är enormt viktig utifrån flera olika aspekter, säger Mia Stuhre, projektledare för Almedalsveckan. 

Lisbeth Bokelund, ordförande i huvudarrangörsgruppen, säger att de dock följer de rekommendationer som ges framåt. 

– Vi följer de råd och rekommendationer  som kommer från Folkhälsomyndigheten och tillsammans med Region Gotland för vi dialog med smittskyddsläkaren för regionen. Vår absoluta förhoppning och målsättning är att genomföra Almedalsveckan 2020, säger hon. 

Så jobbar vi med nyheter
Simon Frid