BUDGETEN Här är satsningarna

Efter flera år som präglats av besparingar, börjar majoriteten nu se ljuset i tunneln. "En klart starkare budget än förra året."

17 oktober 2017 17:54

Under tisdagen presenterade den rödgröna majoriteten höstbudgeten för år 2018.

– Det går väldigt bra för Gotland. Vi har lägst arbetslöshet i Sverige. Vi har hög sysselsättning. Vi har störst företagsamhet i landet, det startas 400 nya företag här per år, inledde regionstyrelsens ordförande, Meit Fohlin (S), presskonferensen.

– Men vi har också en hel del utmaningar, som vattenförsörjningen, hälso- och sjukvården samt de demografiska utmaningarna, fortsätter hon.

Gotland väntas ha den högsta försörjningskvoten i landet, vilket innebär att färre personer ska försörja fler i exempelvis skola och äldreomsorg.

– Vi spås att vara den region i landet som har svårast att få tag i arbetskraft, säger Meit Fohlin.

Majoriteten vill därför satsa 100 miljoner kronor i 2018 års budget på löneökningar och riktade insatser för att rekrytera, behålla och utveckla personal.

– 200 medarbetare kommer inom kort att gå i pension. Därför gäller det att vara en attraktiv arbetsgivare, säger Meit Fohlin.

Majoriteten vill även lägga 43,2 miljoner kronor på sjukvården för att möta behoven där. Dessutom skjuter de till 77 miljoner kronor under en treårsperiod för att bygga den nya akutmottagningen.

Socialtjänsten får 42,7 miljoner kronor för att möta barns och ungas samt de äldres behov. Skolan får 13 miljoner kronor, som bland annat går till den nya förskolan på A7-området. Majoriteten vill även lägga 275 miljoner kronor på vattenförsörjningen, som bland annat avser det nya avsaltningsverket i Kvarnåkershamn. De satsar även 3 miljoner kronor på etableringen och integreringen av nyanlända.

– Det här är insatser för att hela Gotland ska kunna utvecklas, säger Meit Fohlin.

I 2017 års budget räknade majoriteten med ett plus på 27 miljoner kronor. Dagens prognos tyder på att plusset ökar till 69 miljoner kronor.

– Våra besparingar har gett utfall, konstaterar Meit Fohlin.

I nästa års budget räknar de med 46,5 miljoner kronor i besparingar och ett årsresultat på plus 53 miljoner kronor.

– Vi har inte lagt in några nya besparingskrav, vi ser ogärna snabba besparingar. Utan det gäller att hålla i och hålla ut och fortsätta den inslagna vägen med det treåriga sparpaketet som redan finns, säger Meit Fohlin.

– Nu har vi fått utrymme för några små satsningar i alla fall. I fjol kunde vi mest finansiera det som var ett absolut måste, säger regionrådet Brittis Benzler (V).

– Vi når inte riktigt våra ekonomiska mål, men det här är en klart starkare budget än förra året, avslutar regionstyrelsens vice ordförande, Filip Reinhag (S), presskonferensen.

Så jobbar vi med nyheter
Malin Stenström