C slår tillbaka på Reinhags debattinlägg

I söndags publicerades ett debattinlägg av regionrådet Filip Reinhag (S) där han bland annat anklagar Centerpartiet för att vilja begränsa handeln på Gotland. Nu svarar partiets Eva Nypelius och Lars Thomsson på Reinhags inlägg.

19 mars 2018 13:32

I två separata svar ger Centerpartiets Eva Nypelius och Lars Thomsson sin syn på det inlägg som Filip Reinhag skrev angående debatten om handeln på Gotland som publicerades i söndags. Läs hans inlägg här.

Här är Eva Nypelius svar:

Enig nämnd tog beslutet om Sotaren

Man kan undra vilken agenda Filip Reinhag (S) har när han i lördagens Folkblad kommer med egna tolkningar och överdrifter om Centerpartiet. Nej, vi i Centerpartiet har aldrig meddelat att någon ny handel inte är välkommen till Gotland. Tvärtom så är ju handeln en växande bransch på Gotland och betydelsefull för tillväxten och inte minst för besöksnäringen. Nog för att det är valår men ändå måste debatten vara nyanserad och framförallt inte medvetet klistra på andra partier åsikter som görs på Folkbladets ledarsida.

Det som i veckan diskuterats är utvecklingen på fastigheten Sotaren. En enig Byggnadsnämnd med såväl socialdemokrater, miljöpartister, vänstern, moderater och centerpartister, beslöt i december att gå ut med detaljplanen på samråd. Byggnadsnämnden var då enig om att säga nej till ändring av befintligt industriområde till handel på den tomt som ligger mellan Stenhuggaren och Linds växthus. Samråd betyder att synpunkter från olika berörda kan tillföras ärendet. Nämnden var politiskt enig men nu i dagarna har olika företrädare för bland annat S och M varit ute i diskussionen och sagt att ”handeln inte kan styras”. Lars Thomsson har försvarat byggnadsnämndens beslut. Nästa steg är att Byggnadsnämnden skall ta ställning till de synpunkter som kommit in och omarbeta planen inför nästa steg i den demokratiska process som det är att ta fram en ny detaljplan.

LÄS MER: Moderaterna ger sig in i debatten om handeln

Personligen tror jag att vi måste ha en helhetssyn och analysera konsekvenserna av olika enskilda beslut. Är en fördubbling av handeln på Stenhuggaren det bästa? Hur ger vi både handel och industrin möjligheter att utvecklas? Vilka andra industriområden kan planläggas? Problemet är komplext och vi i politiken skall inte styra handeln men däremot har vi ansvaret att planera hur marken skall användas. Centerpartiet tar ställning i detta enskilda ärende när det är dax för nästa beslut om detaljplanen. Den handelsstrategi som föreslagits är jag dock mycket tveksam till. Gotland har haft en sådan och den blev nästan inaktuell innan den fastställdes. Handeln utvecklas och förändras hela tiden och det är svårt att ta höjd för det i styrdokument. Däremot ser jag precis som Byggnadsnämnden att vi har en utmaning i en levande stadskärna. Här behövs krafttag liksom det behövs krafttag för att stimulera utveckling och tillväxt med bra möjligheter till såväl handel som industriområden.

Eva Nypelius (C)

Distriktsordförande

LÄS MER: "En död stadskärna är inte bra för Visby"

Och här är Lars Thomssons svar på Filip Reinhags debattinlägg:

Jag måste erkänna att jag skrattade ganska gott åt Filip Reinhags försök att ge mig skulden för den diskussion som pågår runt kvarteret Sotaren. Jag tror att du missat något väsentligt Filip. Byggnadsnämnden var enig i sitt beslut och Byggnadsnämnden styrs av en Miljöpartist som ordförande och en Socialdemokrat som vice ordförande, inte av Centerpartiet!

Få personer är tyvärr medvetna om vilken roll byggnadsnämnderna har. Sverige har, liksom i stort sett alla andra länder i världen, reglerat byggandet väldigt hårt sedan lång tid tillbaka. Det görs för att få en önskad samhällsutveckling i stort. Därför är byggandet av både bostäder och annan verksamhet som till exempel handel hårt reglerat, eftersom just bygglov i princip är eviga. Första lagstiftningen kring byggandet i Sverige kom redan 1874 i form av Byggnadsstadgan. Sen dess har bygglagstiftningen ändrats väldigt många gånger.

LÄS MER: Visby Centrum ställer sig emot politikernas beslut

En av Byggnadsnämndens uppgifter är att styra ytor handels utveckling, vilket absolut inte är samma som protektionism, och inte heller är lagvidrigt. Regionfullmäktige tog ett enigt beslut om den fördjupade översiktsplanen Hela Visby. I den finns den strategi för handelns utveckling alla frågar efter. Där pekades det ut fyra externa handelsområden, Telefonen (f.d. Flextronic), Skarphäll, Stenhuggaren och en yta vid Kneippbyn-rodellen. Strategin är att släppa fram fyra stycken externa handelsområden med begränsad yta, allt för att inget område skall kunna bli för dominerande. Målet är att kunna behålla en balans mellan handeln i stadskärnan, externhandel och handeln på landsbygden.

I den fördjupade översiktsplanen är Sotaren utpekat som Verksamheter – kontor, Idrott/Rekreation (delar av travet) och Allemansrättslig mark (skogen). Alltså inte utpekat till handel. Därför valde en enig Byggnadsnämnd att följa den antagna fördjupade översiktsplanen. Idag finns det ingen brist på möjliga lokaler/ytor för att utöka handel i Visby. I alla de fyra externa lägen finns det utrymme för mera handel. Det gäller även i stadskärnan.

Långsiktigt är jag övertygad om att Gotland mår bra av både en levande stadskärna och en levande landsbygd. Men det kräver modiga politiker som har helhetssyn och som följer fattade beslut. Noterar också att de samhällsforskare som uttalat sig i frågan delar Byggnadsnämndens bedömning.

Lars Thomsson (C)

Ledamot av Byggnadsnämnden

LÄS MER: Stor oenighet om nytt handelsområde i Visby

Så jobbar vi med nyheter
Helagotland.se