De vill ha bryggeri på hamnen

Regionstyrelsen vill att Gotlands bryggeri bygger på hamnen.

4 mars 2015 16:07

– Det känns väldigt angeläget att kunna genomföra den avsiktsförklaring som finns, säger Björn Jansson (S), ordförande i regionstyrelsen.

Ledningskontoret har tidigare föreslagit att regionen ska riva upp avsiktsförklaringen med Gotlands bryggeri och i stället försöka hitta en annan plats att bygga på. Regionstyrelsen kunde inte ta något beslut under onsdagens möte, men enades om att lämna ärendet vidare till arbetsutskottet.

– Vi har intentionen att ge oss in i förhandlingar igen. Vi har stått långt ifrån varandra, men jag hoppas att vi ska kunna komma överens, säger Björn Jansson.

Det är inte bara den ekonomiska frågan som måste lösas, förklarar Björn Jansson. Det handlar om evakuering av nuvarande hyresgäster, rivning och kostnad för sanering. Saneringen beräknas bli mycket kostsam, men regionstyrelsen menar att det är en kostnad regionen måste ta oavsett vad området ska användas till.

– Det finns ett stort marknadsvärde i att ha bryggeriet där. Det blir inte bara ett ställe som tillverkar öl, det blir en turistattraktion och en besöksanledning också. Men vi vill ha ett rimligt pris, säger Björn Jansson.

Det finns medel att söka för sanering, men det är lång kö till dessa pengar. Det finns också möjlighet att kräva de företag som haft miljöfarlig verksamhet på området tidigare på ersättning, men politikerna tror att det är svårt att få några pengar den vägen.

– Vi har krävt medel för undersökningen av marken, men de bestridit kravet, säger Eva Nypelius (C).

Ledamöterna har diskuterat risken för att en överenskommelse med bryggeriet kan strida mot EU:s statsstödsregler, om regionen tar på sig en större del av saneringskostnaderna. Man kommer därför att ta hjälp av den externa advokatfirman Foyen.

Region Gotland och Gotlands bryggeri AB tecknade en avsiktsförklaring i december 2013 som syftar till att bygga en bryggerianläggning med publik verksamhet på tomten där regionens hamnkontor är beläget.

Så jobbar vi med nyheter

Ämnen du kan följa