Dyrt avtal kräver 50 nya gasbussar

När regionen upphandlar skol- och kollektivtrafik kräver man avtal på bara tre år, men investeringar i ett 50-tal nya gasdrivna bussar. ”Vi pratar otroliga investeringar och det kommer att bli jättedyrt för Region Gotland”, säger Göran Hult, Gotlandsbuss.

23 februari 2019 08:23

Till skolavslutningen nästa sommar löper nuvarande avtal med Bergkvara Buss och Gotlandsbuss ut. Det längsta har då gällt i tolv år. Men när Region Gotland upphandlar för en ny period löper det nya avtalet på bara tre år.

– Vanligtvis upphandlar man trafik på längre tid, men vi avbröt den tidigare påbörjade upphandlingen för att bland annat genomföra resvaneundersökning och uppdatera våra styrdokument, så vi kunde utforma upphandlingen utifrån gotlänningarnas behov. Vi gör nu en upphandling på tre år för att kunna planera för en mer långsiktig upphandling därefter, säger Birgitta Lidman, projektledare för upphandlingen.

Nytt i den nya upphandlingen är införandet av krav på biogas.

– Regionstyrelsen har fattat beslut som styr hur mycket biogas som ska användas. 70 procent av alla bussar som vi upphandlar ska drivas med biogas, säger Birgitta Lidman.

Av dagens 70-talet bussar är bara fem, de blå bussarna i stadstrafik i Visby, gasdrivna. Regionens nya krav innebär att omkring 50 gasdrivna bussar måste köpas in av det bolag som vinner upphandlingen – men med löfte om att få köra trafik bara i tre år.

– Anbudsgivaren får göra en analys och ta en affärsrisk mot bakgrund av vetskapen att det kommer en lång avtalsperiod i nästa upphandling, säger Birgitta Lidman.

I dag kostar trafiken 120 miljoner kronor om året. Hur mycket dyrare notan för gasdriften blir vet regionen ännu inte.

När GA kontaktar Göran Hult, vd för de elva lokala bussbolagen under Gotlandsbuss, konstaterar även han att det snabba införandet av biogas kommer att kosta mycket pengar och fördyra det nya bussavtalet.

– Vi pratar otroliga investeringar och det kommer att bli jättedyrt för Region Gotland. Jag vill inte nämna några siffror i det här läget, men det handlar om mångmiljonbelopp dyrare, säger han.

Göran Hult är annars positiv till biogas och införandet av alternativa bränslen, men han vill ha en längre avtalsperiod. Så kort avtalsperiod som bara tre år gynnar större bolag, som har lättare att omplacera 50 gasbussar någon annanstans i landet när tiden har gått än de gotländska, menar han.

– Det är svårare för oss än för ett stort bolag på fastlandet. Det är klart vi är oroade, men konkurrensen är fri och så ska det vara, säger Göran Hult.

Gotlandsbuss har ännu inte bestämt om man kommer att lämna något anbud.

– Vi är stolta över den trafik vi bedriver i dag. Vill man lämna anbud vill man lämna ett som är seriöst för Region Gotland och kunna klara av att genomföra det, säger Göran Hult.

Så jobbar vi med nyheter
Henrik Radhe