Efter år av förlust – nu går Leva Kungslador med vinst

Mellan 2010 och 2016 gick bolaget Kungslador AB med 8,3 miljoner i förlust. Nu har man dock vänt trenden, och förra året kunde man visa upp ett plusresultat. "Det känns fantastiskt", säger Susanne Liljenberg.

30 augusti 2018 12:00

Leva Kungslador, och dess bolag Kungslador AB, har haft en del ekonomiska problem sedan starten 2010. Totalt har man gått med 8,3 miljoner i förlust mellan åren 2010 och 2016, och problemen med boksluten har bland annat varit en anledning till att bolaget inte fått köpa kungsladorna av Region Gotland.

2017 lyckades man dock vända trenden, och redovisade för första gången ett plusresultat. Samtidigt som omsättningen minskade gjorde man en vinst på 377 000 kronor.

– Det känns fantastiskt och väldigt kul att vi kunnat redovisa ett positivt resultat. Anledningen är nog till största del att vi riktat försäljningen mot perioden maj till september, samt att vi haft en hel del event som hjälpt till. Vi har även haft lägre personalkostnader än tidigare år, säger Susanne Liljenberg, som är en av delägarna.

Leva Kungslador har de senaste åren haft mycket sparsamma öppettider under lågsäsong, något som Enligt Susanne Liljenberg delvis har att göra med att man ännu inte fått köpa lokalerna av regionen.

– Att vi inte kunnat göra de investeringar som behövs har gjort att vi tvingats bromsa lite. Vi behöver till exempel åtgärda värmesystemet i lokalerna, men vi har inte vågat investera de pengar som behövs eftersom vi inte äger kungsladorna. Jag skulle önska att vi kunde ta emot fler event och ha en året runt-verksamhet på ett annat sätt.

Pågår fortfarande diskussionerna med regionen om att förvärva fastigheterna?

– Ja, och jag tycker att vi haft en positivt dialog. Vi hoppas kunna få till ett möte snart. Ett köp av lokalerna skulle göra att vi kan verka på bättre villkor än vi gör i dag, vilket är en förutsättning för att kunna fortsätta driva kungsladorna.

Så jobbar vi med nyheter
Emil Lundberg