Färjetrafiken en so(L)klar fråga för riksdagen

Liberalerna Gotlands arbete med att föra in Gotlandstrafiken i regeringens miljardsatsning på infrastrukturen börjar ta form. Under onsdagen träffade partiets talesperson i riksdagen resprentanter på ön.

13 december 2017 12:00

Under Liberalernas landsmöte i Västerås i november tog riksdagspartiet beslut om att färjetrafiken mellan Gotland och fastlandet ska ingå i den nationella infrastrukturen och jämställas med landets vägar och järnvägar.

LÄS MER: (L): "Vi vill att det ska bli vägpriser"

En stor seger för färjetrafiken och näringslivet på Gotland, säger Johan Thomasson, (L)-ordförande på Gotland, om beslutet som föregicks av en motion från Liberalerna Gotland.

– Det är viktigt i sammanhanget att det inte är en lokal fråga för Liberalerna, säger han om det nationella arbetet som nu pågår inom partiet med att ta fram ett motförslag till majoritetens förslag om framtidens infrastruktursatsningar i Sverige.

Förutom Gotland, är Västervik, Kalmar, Nynäshamn och Oskarshamn aktiva i arbetet. Målet med förslaget är att få in färjetrafiken i det infrastrukturpaket på drygt 620 miljarder kronor för 2018-2029 som riksdagen ska fatta beslut om nästa år.

Under onsdagen var Liberalernas trafiktalesperson i riksdagen, Nina Lundström, på Gotland för att skapa sig en bild i frågan efter landsmötets beslut.

– Jag har fått mer kunskap och syftet med besöket är att hitta en lösning på hur vi vill utforma vårt förslag till riksdagen – där det är solklart att Gotland ska vara med, säger Nina Lundström.

En önskan som delas av grannkommunerna. Daniel Adborn (L), kommunalråd samt vice ordförande i kommunstyrelsen i Nynäshamn, var även han på Gotland under tisdagen:

– Havet är allas landsväg. Förutom att det här är en viktig principfråga så är infrastrukturen grunden i all utveckling av en ort. Hos oss är det länsväg 73 som är vår viktiga länk, framförallt till Stockholm. Vi brukar säga att vi gärna ser en förlängning av väg 73 över havet, till Gotland.

– Ett exempel är godstransporterna som alltså tar sex timmar fram och tillbaka. Oavsett vad färjepriserna ligger på så är det en helt annan verklighet för företagen på Gotland kring sånt som vi på fastlandet inte ens tänker på, säger Daniel Adborn.

I förlängningen hoppas Liberalerna att färjetrafiken ska likställas med "en landsväg" och att det inte ska vara dyrare för en gotlänning att åka till fastlandet än om det hade gått att ta bilen. Och att fler politiska partier på Gotland hakar på.

– Nu har vi i alla fall börjat. Nästa färjeupphandling är först om tio år men vi måste börja redan nu för att göra skillnad. Om det inte går igenom den här gången så har vi i alla fall tagit ett stort steg upp på det nationella planet, säger Mats-Ola Rödén, (L), som också var med under dagen.

Fakta

På uppdrag av regeringen redovisade Trafikverket 31 augusti i år, förslaget till nationell plan för transportsystemet för perioden 2018-2029 till regeringen. Planen innehåller förslag på åtgärder i den statliga infrastrukturen på vägar, järnvägar samt sjö- och luftfart.

Den finansiella ramen för planen är 622,5 miljarder kronor, vilket är drygt 100 miljarder mer än nuvarande plan. Utöver det tillkommer 90 miljarder från trängselskatt, banavgifter och medfinansieringar.

Planförslaget har varit på remiss under hösten, där berörda instanser kunnat lämna sina synpunkter till regeringen fram till 30 november 2017. Regeringen förväntas fastställa planen under våren 2018.

Så jobbar vi med nyheter
Jenny Nilsson