Geab granskas efter elavbrotten

Efter de många strömavbrotten granskas Geab nu av Energimarknadsinspektionen. Mycket tyder på att bolaget misslyckats med att uppfylla kraven för elleveranser.

7 september 2018 11:00

Efter att Energimarknadsinspektion, Ei, fått in anmälningar från gotländska elkunder har myndigheten startat en granskning av Geab.

– Vi begär information om vilka avbrott, både korta och långa, planerade och oplanerade som skett. De ska också beskriva orsakerna till alla avbrotten och vilka åtgärder som har vidtagits, säger Tommy Johansson, chef för avdelningen för teknisk analys på Ei.

Elbolaget har några veckor på sig att svara och därefter ska Ei bedöma om det blir ett föreläggande.

– Det som Geab måste göra nu är att lösa problemet så att kunderna inte fortsätter att drabbas av frekventa elavbrott, säger Tommy Johansson.

En av kunderna som har anmält Geab till Ei uppger att det sammanlagt varit 20 strömavbrott sedan början på juli. Om detta stämmer är det ett klart brott mot föreskrifterna, förklarar Tommy Johansson.

– Om avbrotten till en kund är fler än elva under ett års tid så kan man inte anse att överföringen har varit av god kvalité, säger han.

Strömavbrotten har orsakats av underhåll på kraftstationen vid Ygne. Det betyder inte att bolaget kan frånsäga sig ansvar, enligt Tommy Johansson.

– Självklart behöver elnätsföretag göra uppdateringar i sina anläggningar och byta gammal utrustning. Men det sker hela tiden i alla nät. Det är ändå någonting som har gått fel om det innebär att kunder får 10-tals avbrott och ibland väldigt långa avbrott, säger han.

De många avbrotten kan innebära ekonomiska konsekvenser för Geab framöver, eftersom Ei sätter gränser för hur mycket intäkter bolaget får ta från elnätsavgifterna och det baseras delvis på om företaget har följt de regler som finns.

Alla som drabbats av skador från sommarens strömavbrott, oavsett längden, har rätt att begära skadestånd hos Geab.

– Det kan handla om att mat har förstörts eller apparater som har gått sönder, säger Tommy Johansson.

De många elavbrotten har också aktualiserat frågan om en tredje elkabel till fastlandet. Flera toppolitiker lovar att ge myndigheten i uppdrag att jobba för att kabeln blir verklighet.

Moderaternas partiledare Ulf Kristersson samt Centerpartiets partiledare Annie Lööf har de senaste dagarna gjort olika utspel och till Sveriges Radio P4 Gotland öppnar även energiminister Ibrahim Baylan (S) för det:

– Det finns en del som talar för att vi skulle ta ett bättre grepp om det här och då är jag beredd att tala med de här partierna, både när det gäller kabel till Gotland men också till andra delar landet där det finns behov.

Skadestånd vid elavbrott

Du kan ha rätt till skadestånd från elnätsföretaget om du har drabbats av skador på grund av elavbrott, oavsett dess längd.

Hemförsäkringen kan också ersätta vissa skador som orsakats på grund av elavbrott.

Om du behöver hjälp med ersättningskrav till följd av avbrottet kan du vända dig till Konsumenternas energimarknadsbyrå eller till en kommunal konsumentvägledare. Om du har drabbats av ett sammanhängande elavbrott i minst 12 timmar ska du automatiskt få ersättning.

Källa: Hallå konsument.

Så jobbar vi med nyheter
Eleonor Svensson