Gotland Ring krävde mångmiljobelopp – fick ingenting

Gotland Ring får inget skadestånd för det oljeutsläpp som inträffade på banan i samband med en brand i ett vindkraftverk i augusti 2015, det har mark- och miljödomstolen beslutet. Dessutom ska bolaget betala rättegångskostnader på 2,5 miljoner kronor.

8 mars 2018 15:47

Gotland Rings ägare Alec Arho Havrén lämnade in en stämningsansökan med ett skadeståndskrav på ägaren av vindkraftsverket på 12 miljoner i december 2016. På torsdagen kom domen från mark- och miljödomstolen, och de väljer att avslå skadeståndskravet. Man menar visserligen att oljeutsläppet gjort banan omedelbart obrukbar, och att det i sin tur medfört en skada för Gotland Ring. Trots det anser domstolen att det inte var nödvändigt att byta ut asfalten, vilket gjordes, och att banan inte skadats permanent.

LÄS MER: Gotland Ring kräver mångmiljonbelopp

I domen konstaterar mark- och miljödomstolen också bland annat att Gotland Ring drabbats av en miljöskada, och att vindkraftverkets ägare därmed har ett skadeståndsansvar. Man har dock funnit att Gotland Ring vid ett tidigare tillfälle avtalat bort sin skadeståndsrätt.

Förutom att Gotland Ring och Alec Arho Havrén går miste om 12 miljoner i skadestånd tvingas man även att betala motpartens rättegångskostnader på 2,5 miljoner kronor.

Ett eventuellt överklagande i målet ska vara inlämnat senast den 29 mars.

Så jobbar vi med nyheter