Gotlandsbuss begär omprövning av kollektivtrafiken

Region Gotland går Gotlandsbuss till mötes genom att flytta fram sista dag för anbud från 15 april till 2 maj för alla intressenter. Någon annan ändring görs inte.

3 april 2019 11:33

Gotlandsbuss AB kommer nu att lämna in en ansökan om överprövning till förvaltningsrätten.

– Vi har fått svar och det var inget besked som fick oss att ändra vårt beslut, säger Göran Hult, vd på Gotlandsbuss AB.

Regionen fick i förra veckan ett meddelande från Gotlandsbuss som övervägde att begära överprövning av upphandlingen av kollektivtrafik och skolskjutsar. Regionen hade tid på sig fram till måndag klockan 16. Gotlandsbuss berättade då att de inte tänkte lämna in något anbud den 15 april.

Efter det har regionen gått igenom utkastet till den skrivelse som skulle vidare till förvaltningsrätten.

-– Vi står fast vid det som framgår av upphandlingsdokumentet och ändrar inte något, säger Birgitta Lidman, projektledare för upphandlingen.

På en punkt går regionen dock Gotlandsbuss till mötes genom att flytta fram anbudstiden två veckor för alla intressenter.

– Vi tar till oss av kritiken att vi publicerat information av så kallad väsentlig betydelse senare än önskat och förlänger därför anbudstiden fram till och med den 2 maj 2019. Vi är intresserade av att få så många anbud som möjligt och att de anbud vi får har bästa möjliga kvalitet.

Gotlandsbuss anser att upphandlingen genomförs utan att hänsyn tagits till de grundläggande principerna som ska tillämpas vid offentlig upphandling.

– Vi menar att vi följt såväl tillämplig lagstiftning som de principer som gäller inom offentlig upphandling, säger Birgitta Lidman.

Så jobbar vi med nyheter
Åsa Sveds