Gotlandsbuss fick nej även av kammarrätten

Kammarrätten ger inte Gotlandsbuss AB prövningstillstånd i ärendet som rör upphandlingen av kollektivtrafik och skolskjutar på Gotland.

9 maj 2019 14:40

Gotlandsbuss vände sig till förvaltningsrätten för att stoppa regionens pågående upphandling men fick inte rätt. Bolaget överklagade då till kammarrätten som alltså inte ansåg att det fanns anledning att pröva ärendet. Kammarrätten har gått igenom allt material som finns i målet och kommit fram till det beslutet. För att meddela prövningstillstånd krävs att det finns anledning betvivla riktigheten av förvaltningsrättens beslut, att det är viktigt ur prejudicerade synpunkt eller att det finns synnerliga skäl.

Gotlandsbuss har också anmält regionen till JO, Justitieombudsmannen, för att regionen lämnat ut information till en tidning om att ett konkurrerande bussbolaget ställt frågor om upphandlingen.

Gotlandsbuss har som mål att få till stånd en ny upphandling och har sagt att man inte lägger bud på trafiken. Tiden gick ut den 2 maj. Kritiken har gällt att avtalstiden är för kort i förållande till att man måste investera mycket pengar i biogasbussar.

.

Så jobbar vi med nyheter
Åsa Sveds