Ingen framgång för Gotlandsbuss i rätten

Kraven i bussupphandlingen är inte orimliga. Region Gotland gjorde inte heller något fel när man avslöjade vilka som ställt frågor kring upphandlingen. Det slår förvaltningsrätten fast.

15 maj 2019 16:03

Förvaltningsrätten avslår Gotlandsbuss ansökan om överprövning av upphandlingen av kollektivtrafiken. Gotlandsbuss ansåg att kraven i upphandlingen var orimliga, bland annat att avtalstiden var för kort. Bolaget ansåg också att kraven var så otydligt formulerade att det inte gick att räkna på kostnaderna. Dessutom ansåg Gotlandsbuss att regionen hade brutit mot den absoluta sekretessen i upphandlingen när regionen avslöjade för en branschtidning att bara ett enda bolag, Bergkvarabuss, ställt frågor kring upphandlingen.

Men förvaltningsrätten ger Region Gotland rätt på båda punkterna. När det gäller kraven i upphandlingen påpekar förvaltningsrätten att regionen bjudit in till samråd och att man svarat på de frågor som kommit in. Rätten anser inte heller att kraven i upphandlingen varit orimliga.

När det gäller frågan om regionen brutit mot sekretessen menar förvaltningsrätten att Gotlandsbuss inte kunnat visa att man lidit skada av de utlämnade uppgifterna. Förvaltningsrätten lämnar därför den frågan utan åtgärd. Beslutet kan överklagas till kammarrätten. (GA)

Så jobbar vi med nyheter
Ämnen du kan följa