Ingen oro för äggbrist på Gotland

Även äggproducenterna drabbas av höjda foderpriser till följd av sommarens torka. Branschen varnar för äggbrist nästa år. "Vi bedömer att vi inte kommer att ha någon äggbrist", säger Magnus Bolin, Gotlandsägg.

24 november 2018 18:05

Det finns en oro för äggbrist i Sverige nästa år, till följd av sommarens torka och höjda foderpriser. Enligt uppgifter till Lantbrukets affärstidning, ATL, går äggproducenterna back på varje kilo ägg som produceras, med följden att många drar ner på produktionen.

Packeriet Gotlandsägg har flera gotländska äggproducenter bland sina leverantörer.

– Vi bedömer att vi inte kommer att ha någon äggbrist. Vi har råvarutillgång och en harmoni i vår invägning, säger Magnus Bolin, vd för Gotlandsägg.

Han förklarar att äggproducenterna har det tufft, med foderpriser som snabbt förändras samtidigt som handeln har en långsammare fluktuation.

– Det är problem att det är en tröghet i systemet. Våra lantbrukare lever med att leverantörerna höjer priserna direkt, så gjorde man inte förr i tiden. I handeln har vi en viss aviseringstid, vi måste avisera om en prishöjning och sedan gå in i en förhandling som vi kanske får igenom. Mycket handlar om att foderindustrin har en annan affärsmodell i dag jämfört med för några år sedan, säger Magnus Bolin.

Gotlandsägg har genomfört prishöjningar till följd av sommarens torka, men Magnus Bolin vill inte avslöja några siffror.

– De pengarna har vi delat ut till bönderna som vi har kontrakt med. Det är i harmoni med foderprisutvecklingen.

Så jobbar vi med nyheter
Mona Staflin