Konsum skrotas — Coop byter namn på alla butiker

För första gången sedan bygget av Coop Forum redovisar Coop Gotland vinst. Rörelseresultatet förbättrades med 6,5 miljoner kronor i fjol.

27 mars 2018 09:05

Stormarknaden i Visby har tyngt Coop Gotlands ekonomi sedan starten 2014. De första tre åren gick Coop Forum back med sammanlagt nära 50 miljoner kronor. Försäljningen har dock ökat för varje år och fortsatte uppåt även i fjol. Det bidrog till att Coop Gotland kan redovisa en vinst på 2,4 miljoner kronor för 2017.

– Coop Forum har gått bättre än plan och 2017 är det i stort ett plus minus nollresultat. Konkurrenterna får börja se upp, säger Coop Gotlands vd Carl-Johan Stålhammar.

Coop Gotland ökade försäljningen med två procent till 467 miljoner kronor. Det var inte bara Coop Forum som sålde mer. Övriga butiker förbättrade sitt resultat med två miljoner kronor. Mest ökade försäljningen i butikerna i Slite och Klintehamn.

Coop Öster har haft minskad försäljning de senaste åren. I fjol sattes åtgärder in för att bryta trenden.

– Försäljningen planade ut och hittade en stabil nivå. Vi skruvade på sortimentet och fokuserade på hållbarhet och att minska svinnet, säger Carl-Johan Stålhammar.

Coop har lanserat tre nya butiksformat. Nu ska de introduceras på Gotland. Namnen Konsum, Forum, Extra och Nära fasas ut och ersätts med Stora Coop, Coop och Lilla Coop. På Gotland innebär det att Coop Forum blir Stora Coop, medan övriga butiker blir mellanformatet Coop. Lilla Coop införs inte här.

Butiken i Roma ställdes om i december 2017. I år står Östercentrum, Gråbo, Hemse, Lärbro och Ljugarn på tur. Butikerna i Klintehamn och Slite byter skepnad i samband med planerade ombyggnationer.

– Klinte och Slite planeras vara klara under 2019. Båda butikerna får ett enklare och tydligare flöde. Klinte planeras bli något större, säger Carl-Johan Stålhammar.

Antalet medlemmar minskade med drygt 600 till 31 362. Coop Gotland håller sin stämma den 19 april.

Så jobbar vi med nyheter
Per Leino