Landshövdingen lovordar gotländska samarbetet

Länsstyrelsens konferenser ska informera regeringen om hur Gotland mår i coronakrisen. "Det finns all anledning att ta detta på allvar", säger landshövding Anders Flanking, som berömmer gotlänningarnas samarbetsvilja.

5 april 2020 15:04

Länsstyrelsen på Gotland samlade i veckan representanter från flera organisationer, företag och myndigheter på ön. Skälen till samverkanskonferenserna var att samla en gemensam lägesbild av pågående pandemi på ön. Rapporten skickades till regeringen på fredagen.

I lägesbilden nämns bland annat utmaningen i att säkerställa flygtransporterna till och från Gotland samt en stor oro inom besöksnäringen. Detta efter beskedet om att sommarens Almedalsvecka ställs in och ett minskat resande med anledning av Folkhälsomyndighetens avrådan från icke nödvändiga resor.

 

Anders Flanking utvecklar:

– Vi har påtalat att situationen inom vårt näringsliv är bekymmersamt, inte minst efter beskedet om Almedalsveckan. Jag tycker att regeringen är väldigt lyhörd för vår situation på Gotland. Vi på Gotland bör se om det är något ytterligare vi kan göra, säger han.

 

Enligt lägesbilden utgår länsstyrelsen i sin planering från att pandemins påverkan på samhället kommer att pågå under tre till sex månader.

– Det finns all anledning att det här tas på allvar. Samtidigt ska vi inte drabbas av panik. Det bästa vi kan göra är att samarbeta, vilket gotlänningarna i min mening gör på ett fantastiskt bra sätt just nu, säger Anders Flanking.

Du hittar länsstyrelsens lägesbild här!

Så jobbar vi med nyheter
Simon Nilsson