Misstanke om brott vid konkurs

Konkursförvaltaren misstänker att brott har begåtts när ett Visbyföretag försattes i konkurs 2018.

10 januari 2020 10:22

Företaget hade 167 kronor på banken vid konkursen i juli 2018. Skulderna uppgick till 634 000 kronor.

Vad som hänt åren före konkursen är oklart. Senaste årsredovisning som lämnats gällde 2016, därefter saknas all bokföring. Skatteskulderna började växa sommaren 2017 och staten, som är största fordringsägare, gjorde i början av 2018 förgäves ett försök att utmäta tillgångar. 

Ett kontoutdrag visar dock att det fanns tillgångar. Flera större utbetalningar gjorde kort tid före konkursen, vilket gjort att konkursförvaltaren anmält misstanke om brott till Ekobrottsmyndigheten.

Mannen bakom bolaget dömdes 2019 till fängelse fyra månader och näringsförbud tre år för bokföringsbrott i en annan konkurs.

Så jobbar vi med nyheter