Nordkalk ger upp rättsprocess om Natura 2000

Nordkalk driver inte den rättsliga processen om Natura 2000-utpekandet i Bunge vidare till Europadomstolen.

16 september 2019 15:05

Nordkalk driver inte vidare den rättsliga processen om utpekandet av Natura 2000-området i Bunge. Redan 1 april i år meddelade Högsta Domstolen, HD, att de avslog Nordkalks ansökan om prövningstillstånd för Bungetäkten. Det innebar att Mark- och miljödomstolens nekande dom från 11 september 2018 vann laga kraft. Nordkalks juridiska möjligheter att få tillstånd för Bungetäkten var därmed uttömda.

– Processen att få tillstånd i Bunge har knutit upp omfattande resurser under väldigt lång tid. Nordkalk behöver nu fokusera på den befintliga verksamheten och koncentrera investeringarna där möjligheterna för framtiden är som bäst, säger Paul Gustavsson, vd för Nordkalk.

Vad innebär det här för er verksamhet på Gotland?

– Det innebär egentligen ingenting. Den här processen är relaterad till den diskussion som var för ett antal år sedan, säger Paul Gustavsson. 

Planerar ni ytterligare neddragningar här?

– Nej, det gör vi inte. 

Nordkalk meddelar att en process i Europadomstolen inte kan ändra frågan om de får bryta kalk i Bunge. Den kan endast avgöra huruvida Natura 2000-utpekandet, under pågående tillståndsprocess, var förenligt med Europakonventionen eller ej. Processen kan sägas vara mer av principiell betydelse. 

Vad gäller varslet om uppsägningar vid Storugns har bolaget inga nyheter att ge. MBL-förhandlingarna med facket ska vara klara 1 november och då står klart vilka och hur många som tvingas sluta. 24 av 57 anställda har varslats om uppsägning på grund av arbetsbrist.

 

Så jobbar vi med nyheter
Linus Ehn