Regionen vill erbjuda konsumentrådgivning

Sedan regionens konsumentrådgivning togs bort 2010 har kritiken varit stor. Nu kan servicen komma tillbaka.

4 februari 2015 10:29

Det var ett ansträngt ekonomiskt läge som fick den politiska majoriteten att ta bort konsumentrådgivningen. Tidigare fanns två heltidstjänster, men efter en pensionsavgång valde man att inte tillsätta den vakanta tjänsten. Samtidigt ändrades arbetsbeskrivningen för den kvarvarande tjänsten till att endast omfatta budget- och skuldsaneringsrådgivning. Nu har Kultur- och fritidsnämnden, KFN, beslutat att återinföra konsumentrådgivningen.

– Det har varit en mängd upprop och namninsamlingar som visar att det finns ett stort behov, säger Janica Sörestedt (S), ordförande i KFN.

Hon förklarar att regionen avvaktat ett arbete på riksplan för att inrätta en nationell konsumentrådgivning, men att man inte vill vänta längre. Några pengar finns dock inte att skjuta till.

– Vi beslutade i går att tjänsten som finns ska göra båda sakerna. Hon kanske får minska på det hon gör i dag, men jag bedömer inte att hon kommer att överösas av konsumentrådgivningsfrågor. Det öppnar däremot för att det finns någon att vända sig till, säger Janica Sörestedt.

Det formella beslutet kommer att fattas av regionfullmäktige.

Så jobbar vi med nyheter
Mona Staflin